Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Ceditçilik ve Türkistan” Konferansı Düzenlendi15 Ekim 2021

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü ve İdil-Ural Araştırmaları dergisinin birlikte düzenlediği konferansların dördüncü programı, 14 Ekim 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Zaynabidin Abdirashidov’un “Ceditçilik ve Türkistan” başlıklı konuşmasıyla konuk olduğu programda, Türkistan ve civarındaki yenilikçilik hareketlerinin tarihsel gelişimine ve sosyokültürel etkilerine vurgu yapıldı. Dr. Abdirashidov, başta eğitim ve kültür alanı olmak üzere yapılan ceditçilik faaliyetlerinin Türk Dünyası’nın birlik ve beraberliğine önemli katkılar sunduğunu aktardı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Bayram’ın yönlendiriciliğinde sürdürülen konferans, soru ve cevap bölümünün ardından konuşmacıya teşekkür belgesinin takdimiyle sona erdi.