Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Central Asia in South Korea’s Foreign Policy” Konferansı Düzenlendi15 Ekim 2021

Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsünün Kıdemli Araştırmacısı Dr. Albina Muratbekova, 14 Ekim 2021 tarihinde “Central Asia in South Korea’s Foreign  Policy” konulu çevrim içi konferans verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in açış konuşmasından sonra söz alan Dr. Albina Muratbekova, ana hatlarıyla Güney Kore'nin dünya meselelerindeki çağdaş rolünü tanımlamak için yaygın olarak kullanılan ‘‘Güney Kore'nin orta güç diplomasisi’’ perspektifinden, Güney Kore'nin Orta Asya ülkeleriyle olan dış politikasına bakarak detaylı bilgiler sundu. Dr. Albina Muratbekova, söz konusu yaklaşımın, Seul'ün ABD ile ittifakına olan geleneksel güvenini dönüştürmeyi ve Kuzey Kore sorununa olan dar odağını değiştirmeyi amaçladığını söyledi. Seul’ün, politika inovasyonunu uygulamada ve küresel yönetimdeki konumunu güçlendirmede iddialı olduğunu da dile getirdi. Dr. Albina Muratbekova, Seul için sadece ekonomik ortaklık nedeniyle değil, aynı zamanda Kore diasporasının geniş temsili nedeniyle de önemli olan Orta Asya bölgesi için alınan önlemleri özetledi.

Dr. Albina Muratbekova, Seul'ün yumuşak gücünü çeşitli eğitim programları aracılığıyla teşvik etme çabalarından, öğrencilerin ve gençlerin her iki taraftan da kitlesel hareketini mümkün kılmaya çalışmasından bahsetti. Araştırmacı, Güney Kore'nin toplam ticaret miktarında Orta Asya devletlerinin önemsiz bir payı olmasına rağmen, enerji kaynaklarının eksikliği ve petrole yoğun bağımlılığı ile Seul’ün, Avrasya bölgesine olan enerji bağımlılığını azaltma amacıyla enerji kaynaklarını çeşitlendirmekle ilgilendiğini de aktardı.

Dr. Albina Muratbekova, ekonomik ortaklık, Resmi Kalkınma Yardımı, kültürel bağlar ve insandan insana temaslardan da Güney Kore'nin Orta Asya ülkeleriyle iş birliğinin temel direkleri olarak bahsetti. Genel olarak, Güney Kore'nin Orta Asya bölgesi ile olan angajmanının stratejik olarak değerlendirildiğini ve Orta Asya bölgesini ziyaret eden tüm Koreli liderlerin Orta Asya işlerine gösterdiği önemi vurgulayarak sözlerine son verdi.

Konferansın sonunda katılımcılar konuyla ilgili görüş alışverişinde bulundular. Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, konferansın çok doyurucu ve yararlı bir şekilde geçtiğini belirterek Dr. Albina Muratbekova’ya teşekkür etti ve gelecekte bu konuyla ilgili önemli yayınların yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.