Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı -Problemler ve Teklifler-” Konferansı Düzenlendi29 Ekim 2021

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü ve İdil-Ural Araştırmaları dergisinin birlikte düzenlediği “Perşembe Konuşmaları”nın beşinci programı, 28 Ekim 2021 tarihinde çevrim içi gerçekleştirildi.

Konferansa Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferruh Ağca, “Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı - Problemler ve Teklifler” başlıklı sunumuyla konuk oldu. Prof. Dr. Ağca, Uygur harfleriyle yazılmış Oğuz Kağan Destanı hakkında yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgi verdikten sonra destandaki motifler, “Oğuz Kağan” isminin kökeni ve destan üzerindeki güncel tartışmalara vurgu yaptı.

Prof. Dr. Ferruh Ağca, Oğuz Kağan Destanı çalışmalarında sıklıkla rastlanılan imla, fonoloji, morfoloji ve söz varlığı problemlerinin neler olduğunu izah ederek bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini aktardı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Bayram’ın yönlendiriciliğinde sürdürülen konferans, soru ve cevap bölümünün ardından konuşmacıya teşekkür belgesinin takdimiyle sona erdi.