Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Sibirya Türklerinin Çalgıları” Konferansı Düzenlendi05 Kasım 2021

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü ve İdil-Ural Araştırmaları dergisinin birlikte düzenlediği “Perşembe Konuşmaları”nın altıncı programı, 4 Kasım 2021 tarihinde çevrim içi gerçekleştirildi.

Konferansa Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feyzan Göher, “Sibirya Türklerinin Çalgıları” başlıklı sunumuyla konuk oldu. Prof. Dr. Göher; Yakut-Saha, Hakas, Tuva başta olmak üzere Sibirya coğrafyasındaki Türklerin müzik anlayışına, enstrüman üretimine ve bunların özelliklerine değindi. Prof. Dr. Göher, Sibirya Türklerinin kültürünün müziğe yansıması, musiki icrasında kullanılan ürünlerdeki motifler ve geçmişten günümüze  ulaşan geleneksel Türk çalgılarının özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Konferans, soru ve cevap bölümünün ardından konuşmacıya teşekkür belgesinin takdimiyle sona erdi.