Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Türk-Moğol Mitolojisinin Özellikleri” Konferansı Düzenlendi18 Kasım 2021

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü ve İdil-Ural Araştırmaları dergisinin birlikte düzenlediği “Perşembe Konuşmaları”nın sekizinci programı, “Türk-Moğol Mitolojisinin Özellikleri” başlıklı sunumla 18 Kasım 2021 tarihinde çevrim içi gerçekleştirildi.

Seminer programına konuşmacı olarak Uluslararası Türk Akademisi Öğretim Üyesi Dr. Akidil Toyşanulı katıldı. Dr. Toyşanulı, Türk ve Moğol mitolojisindeki motiflerin bulunduğu edebî ürünlere değinerek bu motiflerin ortak ve tarihî özelliklerine vurgu yaptı. Dr. Toyşanulı ayrıca, Türk ve Moğol mitolojisinin güncel kültürdeki yerine ve önemine de dikkat çekti.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Bayram’ın yönlendiriciliğinde sürdürülen konferans, soru ve cevap bölümünün ardından konuşmacıya teşekkür belgelerinin takdimiyle sona erdi.