Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, “Dârülfünun’dan Günümüze Türk Yükseköğretim Sistemi” Başlıklı Konferans Verdi18 Kasım 2021

Üsküdar Üniversitesinin düzenlediği “Dârülfünun’dan Günümüze Türk Yükseköğretim Sistemi” başlıklı konferans 18 Kasım 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Koçak’ın başkanlığında düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Türk tarihindeki önemli eğitim kurumlarından örnekler vererek eğitimde köklü bir geçmişe sahip olduğumuzun altını çizdi.

Prof. Dr. Muhittin Şimşek, “Osmanlı devleti açtığı Kara ve Deniz Mühendishaneleri ile Batılı anlamda eğitim kurumları sürecini başlatmış, bunları II. Mahmud döneminde yine Batı’yı örnek alarak açılan Harbiye, Mülkiye ve Tıbbiye izlemişti. Bu gelişmelere rağmen çeşitli nedenlerle Batı’daki örneklere göre bir üniversite açılması çok geç gerçekleşmiş ancak Abdülhamid’in tahta geçmesinin yirmi beşinci yılında bugünkü üniversitenin temelini oluşturan Dârülfünun açılabilmişti.” diyerek Dârülfünun’dan bugüne geçen süreçten bahsetti. Günümüzde mevcut öğrenci, öğretim elemanı ve üniversite sayılarını paylaşarak Türk öğrencilerin eğitime ulaşmadaki imkânlarını değerlendirdi.

Konferansın sonunda Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Muhittin Şimşek’e konuşmalarından dolayı teşekkür etti.