Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Kırım-Tatar Dili ve Edebiyatı” Semineri Düzenlendi19 Kasım 2021

Ahmet Yesevi Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen “Dil ve Edebiyat Seminerleri” programının altıncı oturumu, 19 Kasım 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

“Kırım-Tatar Dili ve Edebiyatı” başlıklı sunumuyla programa konuşmacı olarak konuk olan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Işılay Işıktaş Sava, dönemin siyasi ve toplumsal arka planını özetledikten sonra Kırım-Tatar dilinin ve edebiyatının tarihî teşekkülüne vurgu yaptı. Dr. Sava sunumunda, Kırım-Tatar müelliflerinin verdiği eserlerin ve edebî ürünlerin Çarlık Rusyası ve Türk dünyası için öneminin altını çizdi.

Üniversitemiz personelinin ve öğrencilerinin katılım gösterdiği program, soru-cevap bölümü ve Dr. Sava’ya teşekkür belgesinin takdiminin ardından sona erdi.