Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Türklerin Entelektüel Mirası Kutadgu Bilig” Semineri Düzenlendi23 Kasım 2021

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü ve Filoloji Fakültesi tarafından ortaklaşa düzenlenen “Türklerin Entelektüel Mirası Kutadgu Bilig” semineri, 23 Kasım 2021 tarihinde Kütüphane Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programa konuşmacı olarak katılan Akdeniz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kök, sunumunda ilk olarak Türk-İslam edebiyatının ilk ve temel eserlerinden biri olan Kutadgu Bilig’in yazıldığı döneme, eserin yazarı Yusuf Has Hacip’in kişiliğine ve Karahanlıların siyasi ve toplumsal yapısına değindi.

Prof. Dr. Kök programda; Kutadgu Bilig’in muhtevasına, dil ve biçim özelliklerine, devlet ve insan temaları başta olmak üzere eserin içeriğindeki metaforlara ve motiflere vurgu yaptı. Kutadgu Bilig’de yer alan devlet yönetimi anlayışının güncelliğini koruduğunu söyleyen Prof. Dr. Kök, eserdeki bireye ve topluma dair beyitlerden örnekler verdi.

Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, Türkoloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Bayram, Filoloji Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Abdülkadir Öztürk, öğretim görevlilerimiz ve öğrencilerimizin katılım gösterdiği seminer programı, konuşmacıya katılım belgesinin takdimi ile sona erdi.