Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsünde “Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Arasında İş Birliği ve Bütünleşme” Paneli Düzenlendi30 Kasım 2021

25 Kasım 2021 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsünde “Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Arasında İş Birliği ve Bütünleşme” başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panele Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Sayın Ali Rıza Akıncı, Kırgızistan Almatı Başkonsolosu Sayın Aripov Nazarali, Özbekistan Almatı Konsolosu Sayın Bahtiyar Kamalov, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, Felsefe, Siyaset ve Din Bilimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serik Seidumanov, Almatı Yönetim Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Gülnar Kürkenkeeva, Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aktolkın Kulsariyeva, Kazak Milli Kızlar Pedegoji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Zakir Cumagulov, Nursultan Nazarbayev Vakfı Bilimsel Kurul Üyesi Doç. Moldir Abdraymova, Kazakistan Cumhurbaşkanı Arşivi Müdürü Yardımcısı Doç. Dr. Kairat Alimgazinov, Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Devlet Arşivi Müdürü Doç. Dr. Sabit Şildebay, Ş.Ş. Valikhanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Auezhan Şaşayev, M. Auezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü Baş Uzmanı Prof. Dr. Alimcan Hamrayev, Kazakistan Halk Asamblesi Ahıska Türkleri Millî Merkezi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kazakbay Kasımov ve ilgili kurumların temsilcileri katıldılar.

Panelin açılış konuşmasını yapan Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova, Türk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlığının 30. yıldönümü münasebetiyle düzenlenmekte olan etkinliğe katılımda bulunan saygıdeğer misafirlere, bilim adamlarına ve konuşmacılara teşekkürlerini sunarak Kazakistan’ın bağımsızlığını kazandıktan sonra Türkiye’nin Kazakistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu vurguladı. İki ülke arasında kardeşlik ve dostluk bağlarının daha da derinleştiğini söyleyen Temirbekova ayrıca, Türkiye’nin diğer Orta Asya Türk devletlerinin de bağımsızlıklarının ilk anından itibaren devamlı destekleyicisi olduğunun altını çizdi. Gelecekte Türk Cumhuriyetleri arasında daha fazla iş birliğinin olması gerektiğini ifade ederek konuşmasına devam etti. Dr. Janar Temirbekova, bu alanda Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi tarafından bugüne kadar sürdürülen çalışmalar ve etkinliklerden bahsederek ileride yapılması gereken çalışmalara değindi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, öncelikle bu özel günün önemini vurguladı ve panele emek veren herkese teşekkürlerini ileterek Türk Cumhuriyetleri arasındaki ilişkilere değinerek iki devletin, aralarındaki kardeşliğin ve tarihi köklerin yansımaları olan ortak dil, ortak tarih, ortak kültür alanında karşılıklı destekte bulunarak ikili ve çok taraflı ilişkileri sürdürmekte olduğunu vurguladı. Özellikle, bağımsızlık sonrası kültür alanında iş birliği konusunda, binlerce Kazakistan ve Türkiye vatandaşının iki ülkede eğitim almasının önemli olduğunu belirtti. Dost ve kardeş Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü Kazakistan halkını ve Kazakistanlı kardeşlerimi tebrik ederek bu sevinçlerini ve mutluluklarını her zaman paylaştığını belirtti. Türkiye’nin Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmakla her zaman gurur duyacağını, Kazakistan'ın sevincinin her zaman Türkiye’nin kendi sevinci gibi olduğunu dile getirdi. Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin iki ülke ilişkisi ötesinde, ortak ataların torunları olan halkların, milletlerin dostluğu ile beraber özel bir ilişki mahiyetinde olduğunu vurguladı.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, Türk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlıklarının 30.yılı münasebetiyle düzenlenmekte olan etkinliğe katılımda bulunan saygıdeğer bilim adamlarına teşekkürlerini ileterek bağımsızlığının 30. yılında tüm Türk Devletleri’ne en içten tebriklerini ve iyi dileklerini iletti. Düzenlenmekte olan panelin konusunun “Bağımsızlıklarının 30. yılında Türk Cumhuriyetleri Arasında İş Birliği ve Bütünleşme” olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Vakur Sümer, Türk Cumhuriyetleri’nin 1991 yılından bugüne istikrarla gelişen ülkeler olduğunun altını çizdi. Sözlerinin devamında Doç. Dr. Vakur Sümer, Türk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlığını kazanmasından günümüze kadar elde ettiği başarılarından anlattı.

“Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri” adlı oturumunun moderatörlüğünü yapan Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, açılış konuşması sonrasında konuşmacılara söz verdi.

Oturumun ilk konuşmacısı olan Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, Nursultan Nazarbayev’in dirayetli ve vizyon sahibi önderliğinde bağımsız Kazakistan’ın 1991’den bu yana Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşların önde gelen bir üyesi olarak bölgesel ve uluslararası ortamda barış ve istikrarın sağlanmasında önemli katkılar sağladığını ifade ederek sözlerine başladı. Bu özel günün önemini vurgulayan ve açılış konuşmasını yapmaktan büyük onur duyduğunu ifade eden Akıncı, devletlerin kurucu yöneticileriyle özdeşleştiğini ve “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu denildiğinde akla Mustafa Kemal Atatürk, Bağımsız Kazakistan denildiğinde de akla Elbaşı Nursultan Nazarbayev’in geldiğini” belirtti.

Ali Rıza Akıncı, aynı zamanda kültürel alanda ilişkilerin gelişmesinde kilometre taşları olan Ahmet Yesevi Üniversitesi ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların Kazakistan’da temsilcilikler açmasının önemli olduğunu vurguladı. Bunun dışında Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Ruhani Canğıru (Manevi Canlanma) projesi ve Büyük Bozkırın Yedi Özelliği adlı eserine değinen Akıncı, bu bağlamda TÜRKSOY, Türk Akademisi, Türk Devletleri Teşkilatı gibi uluslararası örgütlerin yürüttükleri kültürel faaliyetlerin ve çalışmaların öneminin altını çizdi.

Panel, “30. Yılında Türk Dünyasında Bütünleşme Süreci” adlı bilimsel oturumla devam etti. Oturumda söz alan Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Suat Beylur, Kazakistan’ın kısa sürede devlet yapılanmasını tamamlamış, ülke içinde barış ve huzuru tesis edebilmiş olduğunu söyledi. Kazakistan’ın sürdüreceği strateji ve kalkınma programları ile önümüzdeki dönemde de her alanda gelişim ve kalkınmasını devam ettireceğini belirtti.

Panelin sonunda programın moderatörlüğünü yöneten Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer tüm katılımcılara şükranlarını bildirdikten sonra, “Türk Cumhuriyetleri Arasındaki iş birliği ve bütünleşmenin, bizim başarılı olmamızın ilk adımıdır” diyerek sözlerini tamamladı.