Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Ali Şir Nevâyî” Konferansı Düzenlendi03 Aralık 2021

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü ve İdil-Ural Araştırmaları dergisinin birlikte düzenlediği “Perşembe Konuşmaları”nın onuncu programı, “Ali Şir Nevâyî” başlıklı sunumla 2 Aralık 2021 tarihinde çevrim içi gerçekleştirildi.

Seminer programına konuşmacı olarak İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahit Türk katıldı. Çağatay ve Türk dünyası edebiyatının en önemli şahsiyetlerinden olan “Ali Şir Nevâyî” başlıklı sunumunda Prof. Dr. Türk; Nevâyî’nin çeşitli manzum ve mensur eserleri başta olmak üzere müellifin dil ve edebiyat anlayışına değindi. Prof. Dr. Türk, aynı zamanda Nevâyî’nin eserlerinin kendisinden sonraki edebî ürünlere olan etkisinin ve katkısının önemine vurgu yaptı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Bayram’ın yönlendiriciliğinde gerçekleştirilen konferans, soru ve cevap bölümünün ardından konuşmacıya teşekkür belgesinin takdimiyle sona erdi.