Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Macar Türkolojisi” Konferansı Düzenlendi24 Aralık 2021

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsünün düzenlediği konferans etkinliklerinin on ikinci programı, Dr. Eva Csaki’nin “Macar Türkolojisi” başlıklı sunumuyla 23 Aralık 2021 tarihinde çevrim içi gerçekleştirildi.

Macar Türkolog Dr. Eva Csaki konuşmacı olarak katıldığı programda, Armin Vambery ve Ignac Kunos başta olmak üzere “Macar Türkolojisi”nde önemli eserlere imza atmış yazar ve araştırmacılara değindi. Dr. Csaki, Macar ve Türk dilleri arasında yapılan karşılaştırmalı ve güncel çalışmalara vurgu yaparak Türkolojinin Avrupa’daki yeri ve önemi hakkında bilgi verdi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Bayram’ın yönlendiriciliğinde gerçekleştirilen, çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferans soru ve cevap bölümünün ardından konuşmacıya teşekkür belgesinin takdimiyle sona erdi.