Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Avrupa Birliği’nin Orta Asya’ya Yönelik Enerji Politikası” Semineri Düzenlendi27 Aralık 2021

On 23 December 2021, Dr. Çiğdem Şahin from the Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and International Relations of Niğde Ömer Halisdemir University held an online seminar on the theme "the European Union's Energy Policy for Central Asia".

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Çiğdem Şahin 23 Aralık 2021 tarihinde, “Avrupa Birliği’nin Orta Asya’ya Yönelik Enerji Politikası” konulu seminer verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in takdim konuşmasından sonra söz alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Çiğdem Şahin, ana hatlarıyla Avrupa Birliği’nin (AB) Orta Asya’ya Yönelik Enerji Politikasının durumu hakkındaki sunumunda, Avrupa Birliği’nin enerji alanındaki en önemli sorunları birbiriyle bağlantılı dört başlıkta tespit edebileceğini belirterek: Dışa bağımlılık, fosil kaynaklara bağımlılık, fosil kaynaklarda dışa yüksek oranda bağımlılık ve fosil kaynaklarda dış tedarik kaynağı olarak Rusya’ya yüksek oranda bağımlılık olarak sıraladı. Dr. Çiğdem Şahin; petrol, doğal gaz ve kömür rezervleri oldukça kıt olan AB’nin özellikle petrol / petrol ürünleri ve doğal gazdaki yüksek iç tüketimi enerji ithalatıyla karşılandığını söyledi.

Dr. Çiğdem Şahin, 2019 yılı sonu itibariyle AB’nin enerji ithalatında dışa bağımlılık oranının %60.7 olarak gerçekleştiğini belirterek bu yüksek bağımlılık oranında, petrol, doğal gaz, LNG ve kömür ithalatında Rusya’nın en büyük paya sahip olduğunu vurguladı. Dolayısıyla bu tablonun AB’nin enerji güvenliğine yönelik bir tehdit olduğunun söyledi. Dr. Çiğdem Şahin, enerji güvenliğini sağlamak yönünde uyguladığı politika önceliklerinden biri olarak gaz tedarik kaynaklarının ve yollarının çeşitlendirilmesi kapsamında Hazar bölgesi ve Orta Asya bölgesini bütünleşik bir yaklaşımla ele aldığını ifade etti.

Seminer, katılımcıların konu ile ilgili çeşitli düşüncelerini aktarmaları ve soru-cevap bölümü ile sona erdi.