Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Türk Kurgan Mimarisi ve Sembolizmi” Semineri Gerçekleştirildi31 Aralık 2021

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsünün düzenlediği konferans etkinliklerinin on üçüncü programı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu’nun “Türk Kurgan Mimarisi ve Sembolizmi” başlıklı sunumuyla 30 Aralık 2021 tarihinde çevrim içi gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Çoruhlu sunumunda Orta Asya Türk coğrafyası başta olmak üzere Türk kurgan mirasının bulunduğu topraklar hakkında bilgi vererek, Türklerin ölüm inancı ve felsefesine paralel olarak gelişen mezar mimarisini örnekleriyle gösterdi. Programda ayrıca geçmişi milattan önce 1700’lü yıllara dayanan “Andronovo Kültürü” mezarları ile birlikte tarihsel kalıntılar üzerinden Türkmenistan, Kazakistan, Rusya, Ukrayna ve Moğolistan gibi bölgelerden kurgan görselleri sunuldu ve bu kurganların özellikleri karşılaştırılmalı olarak aktarıldı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Bayram’ın yönlendiriciliğinde gerçekleştirilen, çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin ve öğrencilerin katılım gösterdiği konferans soru ve cevap bölümünün ardından konuşmacıya teşekkür belgesinin takdimiyle sona erdi.