Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Yazılışının 950. Yılında Dîvanu Lügât’it-Türk” Konferansı Düzenlendi03 Şubat 2022

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsünün düzenlediği konferans etkinliklerinin on üçüncü programı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feyzi Ersoy’un “Yazılışının 950. Yılında Dîvanu Lügât’it-Türk” başlıklı sunumuyla 3 Şubat 2022 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Konferans sunumuna eserin müellifi Kâşgarlı Mahmud’un hayatı, Türklere bakış açısı, edebî ve dünya görüşü hakkında bilgiler vererek başlayan Prof. Dr. Ersoy, Dîvanu Lügât’it-Türk’ün muhtevasına, yazıldığı sahaya ve dönemin siyasi ve sosyokültürel atmosferine vurgu yaptı. Ayrıca Dîvanu Lügât’it-Türk’ün pek çok bakımdan ilklerin kitabı olduğunu belirterek günümüzdeki dil bilgisi çalışmalarının temelini oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Feyzi Ersoy, Kaşgârlı Mahmud’un dönemin egemen gücü Selçukluların yarattığı etkiyle Türklere olan bakış açısını etkileyebilecek kadar güçlü bir eser olduğunun altını çizdi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Bayram’ın yöneticiliğinde gerçekleştirilen, çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferans soru ve cevap bölümünün ardından konuşmacıya teşekkür belgesinin takdimiyle sona erdi.