3 Mart 2022 tarihinde Nazarbayev Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ulan Bigozhin “Sports and Identities Construction” Başlıklı Online Seminer Verdi.10 Mart 2022

Nazarbayev Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ulan Bigozhin seminerinde, Kazakistan’daki etnosporun gelişimi ve kokpar oyunu hakkında bilgi verdi. Modern dünyada popüler ve kitlesel sporlar sadece spor değil aynı zamanda iş, medya, reklamcılık ve kimlik oluşumunda çok önemli bir faktör olduğunu da ifade eden Doç. Dr. Ulan Bigozhin, kokparın özellikle son yıllarda popülerlik kazandığını belirtti. Bu bağlamda Doç. Dr. Ulan Bigozhin, en eski göçebe sporlarından biri olan kokpara son zamanlarda artan ilginin ana nedenlerinden birinin kesinlikle kimlik oluşturma ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Özellikle Kazakistan örneğinde, kokpara önem verilmesinin, SSCB yıllarında kaybolan o “gerçek Kazak” kimliğini geri kazanmanın yollarından biri olarak kullanıldığını söyledi. Bu nedenle devlet, bu tür geleneksel göçebe sporlarının geliştirilmesine büyük önem verdiğini vurguladı. Doç. Dr. Ulan Bigozhin, benzer eğilimlerin sadece Kazakistan’da değil, Orta Asya'nın diğer ülkelerinde de gözlemlendiğini belirtti.

Seminerin devamında, Doç. Dr. Ulan Bigozhin, kokparın gelişmesinin özellikle atçılık ve at sporunda önemli gelişmelere yol açtığını da vurguladı. Kokpar eğitimi için yeni cins atlar yetiştirmek için sürekli çalışmalar yapıldığı ve bu alanda uzmanların sayısının arttığının altını çizen Doç. Dr. Ulan Bigozhin, bu da elbette atçılığın gelişmesine olumlu etki ettiğini söyledi. Doç. Dr. Ulan Bigozhin, son yıllarda oyunun formatının ve kurallarının değiştiğine de değinerek, şimdi esas olarak eski kurallara göre oynanan jappay kokpar ve temelde hokey kurallarını benimseyen yeni kokpar olmak üzere iki tür kokpar olduğunu belirtti.

Seminerin sonunda Doç. Dr. Ulan Bigozhin, kokparın gelişiminin ulusal kimliğin gelişiminde ve oluşumunda da önemli bir rol oynadığını ifade etti. Ancak böyle bir kimlik gelişimi konusunda insanlar arasında farklı görüşler olduğuna da değindi. Bu doğrultuda Doç. Dr. Ulan Bigozhin, nüfusun bir kısmı, ulusal kimliği oluşturmak ve güçlendirmek için eski geleneksel biçimlerin yeniden canlandırılmasına karşı olumsuz bir tutum sergilediğini açıkladı. Onlara göre bu uygulama toplumun modernleşmesinde engelliyor olduğunu da söyledi.