24 Mart 2022 tarihinde Moğol Bilimler Akademisi (MAS), Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Bölgesel Çalışmalar Bölümü’nün Araştırmacısı Amangul Shugatai “International Migration Issues of Mongolia 1991-2020” konulu online seminer verdi.28 Mart 2022

Amangul Shugatai konuşmasında, günümüzde uluslararası göçün önemli bir rol oynayan bir olgu olduğuna dikkat çekerek, Moğolistan’ın 1991-2020 yılları arasındaki güç dinamiklerinden bahsetti. Bugün dünya nüfusunun yaklaşık %3,5'i yani 272 milyon insanın doğdukları ülke dışında yaşadığını belirten Amangul Shugatai, buna rağmen, Moğolistan uzun bir süre küresel göç süreçleri dışında kaldığını ifade etti. 20. yüzyılın büyük çoğunluğu için Moğolistan’ın, göçün büyük ölçüde yasaklandığı sosyalist bir rejim tarafından yönetildiğine değinen Amangul Shugatai, ancak Sovyetler’in çöküşünden sonra aktif bir göç eğiliminin başladığından bahsetti.

Günümüzde 123 bin Moğol’un (toplam nüfusun yaklaşık %3,7'si) başka ülkelerde yaşamakta olduğunu söyleyen Amangul Shugatai, Moğol göçmenlerinin yaşadığı başlıca ülkeleri Güney Kore, ABD, Japonya, Kazakistan, Çek Cumhuriyeti ve diğerleri olarak sıraladı. Moğolistan’dan yurt dışına başlıca göç türünün emek göçü olduğunu belirten Amangul Shugatai, ülke dışına başka amaçlarla seyahat eden Moğolların sayısının da giderek arttığına dikkat çekti.

Seminerin devamında Amangul Shugatai, çok sayıda göçmenin eğitim, aile birleşimi, iklim değişikliği vb. nedenlerle ülkeden ayrıldığına değinerek, bunlardan işçi göçmenlerin ülke ekonomisine para akışını sağladığının altını çizdi. Örneğin, 2020'de Moğolistan’a diğer ülkelerden yapılan para transferlerinin hacminin, 574,5 milyon doları bulduğunu belirtti. Fakat ekonomik durumun iyileşmesi ile Moğolistan'dan yurtdışında olan göçün azaldığını vurgulayan Amangul Shugatai, mevcut göçün de 1990'lardan farklı olduğunu belirtti. Ülke vatandaşlarının refahının artmasıyla birlikte, göçün doğasının ağırlıklı olarak zorunlu olmaktan çıktığını sözlerine ekleyen Amangul Shugatai,  son yıllarda Moğollar’ın eğitim ve kültürel amaçlarla da başka ülkelere gittiğini ifade etti.

Seminerin sonunda katılımcılar konuyla ilgili görüş alışverişinde bulundular. Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, semineri için Amangul Shugatai’ya teşekkür etti.