22 Mart 2022 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü ile Selçuk Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü İş birliğinde “Avrasya Denkleminde Güncel Gelişmeler” başlıklı panel düzenlendi.04 Nisan 2022

Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şaban Halis Çalış’ın moderatörlüğünde yürütülen “Avrasya Denkleminde Güncel Gelişmeler” konulu panele Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü’nden Enstitü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, Dr. Suat Beylur, Zhengizkhan Zhanaltay katılarak sunumlarını yaptılar.

“Avrasya’da Değişen Dengeler Ekseninde Rus Ekonomi-Politiği” başlıklı sunumunda Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, Ukrayna ve Rusya arasındaki krizin Rusya'ya ekonomik etkileri hakkında bir değerlendirme yaptı. Doç. Dr. Vakur Sümer Batılı ülkelerin Rusya’ya uyguladı yaptırımların Rus ekonomisi üzerinde çeşitli alanlarda büyük bir baskı oluşturma potansiyeli olduğunu ifade etti. Farklı yaptırımlarla pek çok ülkenin de katılması ile Rusya’nın dünyadaki en çok yaptırım uygulanan ülkelerden birisi olduğunun altını çizdi. Rusya’nın ana ticaret ortakları arasında bu yaptırımlara katılmayan Çin, Türkiye ve Asya’daki önde gelen bazı ekonomilerin Rusya’nın ana ticaret ortaklarından olduğunu belirtti. Bu nedenle Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımların, Rus ekonomisine makro ölçekte büyük zarar verme ihtimalinin beklenenden daha az olacağını ifade etti. Yaptırım uygulayan firmalara da değinen Doç. Dr. Vakur Sümer, bunların çoğunun Batılı ülke firmaları olduğunu ve özellikle otomotiv ve sanayi sektörü üretiminin önemli ölçüde baskı altında kalması nedeniyle sektörün olumsuz etkileneceğini bildirdi. Son olarak genel çerçevede öngörülen tahminlere göre Rusya’nın gayri safi milli hasılasının %30 küçülebilecegi iddiasının dikkate alınması ve takip edilmesi gereken bir konu olduğunu dile getirdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Suat Beylur “Kazakistan'da Dış Politika Öncelikleri” başlıklı sunumunda, panelin düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür etti. Konuşmasında Dr.Suat Beylur, Kazakistan'ın, bağımsızlığından günümüze çok vektörlü bir dış politika izlediğini, bu çizginin Nursultan Nazarbayev sonrasında Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev döneminde de devam ettirildiğini, bu süreçte Kazakistan'ın Rusya, Çin ve Türk dünyası ile olan ilişkilerinin yanısıra AB ve ABD gibi Batı ülkeleri ile de dengeli bir dış politika izlediği hususlarına değindi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Zhengizkhan Zhanaltay “Avrasya’da Derinleşen Mülteci Krizi” başlıklı sunumunda, dünyadaki genel durum, Avrasya özelindeki hadiseler ve Avrupa’ya göç alanında güncel gelişmeler hakkında bir sunum yaptı. Avrasya coğrafyasındaki göç akınlarının farklı nedenleri olduğunu ve bunların başında ekonomik ve güvenlik nedeniyle zorunlu göçün geldiğini belirtti. Bunların arasında işçi göçmen olarak yaklaşık 3-5 milyon Orta Asya kökenli vatandaşın çoğunun Rusya’ya kısa dönemli olarak göç ettiğini ifade etti. Zorunlu göç akınlarına bakıldığında Suriye’deki iç savaş nedeniyle başta Türkiye olmak üzere 6 milyondan fazla Suriyeli’nin komşu ülkelerden Avrupa’ya kadar geniş bir coğrafyaya yayılmakta olduklarını vurguladı. Son olarak Rusya ve Ukrayna arasındaki durum nedeniyle yaklaşık 3 hafta gibi kısa bir süre içerisinde 3.5 milyondan fazla Ukraynalı’nın başta Polonya olmak üzere çeşitli ülkelere sığınmakta olduklarını dile getirdi. Bu noktada Polonya’nın bu göç akınına yasal altyapı olarak hazırlıklı olduğunu ve pek çok kolaylığın Ukraynalılar’a hızlı bir şekilde sağlanmakta olduğunun dikkat çekici bir durum olduğunu da sözlerine ekledi.

Panelin sonunda katılımcılar konuyla ilgili görüş alışverişinde bulundular