Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı (YÖKAK) ile Ahmet Yesevi Üniversitesi Arasında Kalite Çalışmalarının Geliştirilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü İmzalandı07 Nisan 2022

Kalite Çalışmalarının Geliştirilmesine İlişkin protokolü Ahmet Yesevi Üniversitesi adına Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin ŞİMŞEK ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı adına Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Muhsin KAR imzaladı.

Söz konusu protokol çerçevesinde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak kalite gelişiminin değerlendirilmesi, YÖKAK tarafından yürütülecek dış değerlendirme süreçlerinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nin liderlik, yönetim ve kalite, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetlerinin kalite düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.