Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Almanya’da Türkoloji Araştırmaları” Konferansı Düzenlendi 08 Nisan 2022

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsünün düzenlediği “Perşembe Konuşmaları” seminer dizisinin 7 Nisan 2022’de gerçekleştirilen programına Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Demir, “Almanya’da Türkoloji Araştırmaları” başlıklı sunumuyla konuk oldu.

Almanya’da yapılan Türkoloji çalışmalarının genel tarihine değinerek sunumuna başlayan Prof. Dr. Demir, “Türkoloji Nedir?” sorusunu da detaylı bir şekilde ele aldı. Konferansta ayrıca Alman Türkologların yaptığı Türk dili ve kültürü çalışmalarının genel özellikleri, içeriği ve Türkoloji için önemine vurgu yapıldı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Bayram’ın yönlendiriciliğinde gerçekleştirilen, Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin ve öğrencilerin katıldığı konferans, soru-cevap bölümünün ardından konuşmacıya teşekkür belgesinin takdimiyle sona erdi.