7 Nisan 2022 tarihinde Hitit Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Çıtak “Online Radikalleşme ve Terörizm” başlıklı seminer verdi.13 Nisan 2022

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in takdim konuşmasından sonra sunumunda başlayan Hitit Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Çıtak, günümüzde kitle iletişim araçlarının ve dijital teknolojilerin gelişmesiyle beraber ortaya çıkan online radikalleşme, terör ve terörizm kavramları hakkında bilgiler sundu. 

Siber güvenlik konusunda siber terörizmin eksik kalan bir yön olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Emre Çıtak, 11 Eylül olaylarından sonra radikalleşme kavramından bahsetti. Bu bağlamda, radikalleşme kavramından örnekler vererek, sosyal ortamdaki durumu açıkladı. Ayrıca, Türkiye’de genelde aşırılaşma ve radikalleşme kavramlarının aynı anlamda kullanıldığını söyleyen Doç. Dr. Emre Çıtak, aşırılaşma ve radikalleşme kavramlarının farklılıklarını belirtti. Doç. Dr. Emre Çıtak, radikalleşme sürecinden söz ederek, onun süreci devam ederse bireylerin görüşünün aşırılaşmaya başlayacağını ifade etti. Ötekileşme sürecinden bahsederek, radikalleşmenin arkasındaki faktörleri dile getiren Doç. Dr. Emre Çıtak, radikalleşmenin nedenlerini ve türlerini söz etti.

Seminerin devamında, online radikalleşme kavramından bahsederek, radikalleşme çevrimiçi ortamlarının rolü büyük olduğunu vurguladı.  İnternetin her grup için yararlı bir ortam olduğunu açıklayan Doç. Dr. Emre Çıtak, ancak radikal düşüncelerin yayılması için de önemli bir mecra olduğunu söyledi. Radikalleşme, her şeyden önce, grup dinamiklerinin ideolojiden daha önemli olduğu bir sosyalleşme süreci olarak anlaşıldığını ifade ederek, terörizm ve terör örgütlerinin radikalleşmeden nasıl yararlandıklarından bahsetti. Doç. Dr. Emre Çıtak, terörizmin bir strateji olduğunu söyleyerek, terörizm-radikalleşme ilişkisini ve terör örgütlerinin interneti kullanmalarının kendileri için avantajlarını dile getirdi. Online radikalleşme kavramını ikiye ayırmamız gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Emre Çıtak, onları paylaşım ortamı açısından geleneksel internet ve sosyal medyadaki online radikalleşme olarak belirtti. Seminer sonunda, Doç. Dr. Emre Çıtak, terör örgütleri bireylerle ilişkisi açısından inceleyerek, terör örgütlerinin radikalleşme sürecini online ortamlarda nasıl yürüttüklerini anlattı.

Seminer, katılımcıların konu ile ilgili çeşitli düşüncelerini aktarmaları ve soru-cevap bölümü ile sona erdi.