Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Musevi Türk Topluluğu Karaylar ve Dilleri” Konferansı Düzenlendi 15 Nisan 2022

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsünün düzenlediği “Perşembe Konuşmaları” seminer dizisinin 14 Nisan 2022’de gerçekleştirilen programına Ahmet Yesevi Üniversitesi Filoloji Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Abdülkadir Öztürk, “Musevi Türk Topluluğu Karaylar ve Dilleri” başlıklı sunumuyla konuk oldu.

Tarihsel süreçte Türklerde din anlayışına değindikten sonra Musevi Türk Toplumu Karayların kültür, inanç sistemi ve dil özellikleri hakkında bilgi veren Doç. Dr. Öztürk, Karayların yaşadığı coğrafyanın güncel durumuna dikkat çekti. Sunumda ayrıca tarihteki önemli Karay Hanları ve bu hanların “Türk” kimliğini ön plana çıkarma siyasetlerine ve faaliyetlerine vurgu yapıldı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Bayram’ın yönlendiriciliğinde gerçekleştirilen, Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin ve öğrencilerin katıldığı konferans, soru-cevap bölümünün ardından konuşmacıya teşekkür belgesinin takdimiyle sona erdi.