28 Nisan 2022 tarihinde Nazarbayev Fonu’ndan Dr. Aray Ilyassova-Schoenfeld “Capacity to Policy Transfer and the Role of Individuals: A Case from Kazakhstan” başlıklı online seminer verdi13 Mayıs 2022

Kazakistan’ın Bologna Süreci’ne katılımı üzerine yaptığı araştırması üzerine sunum yapan Dr. Aray Ilyassova-Schoenfeld, Kazakistan’ın Orta Asya'da, Bologna sürecine üye olan tek ülke olduğunu, bu üyeliğin uzun süre devam eden iş birliği ve müzakerlerin sonucunda gerçekleştiğini ifade etti.

Dr. Aray Ilyassova-Schoenfeld, uzun yıllar SSCB idaresinde kalan Kazakistan’ın eğitim alanında köklü sorunlarının olduğunu, ancak kurumsal düzeyde AB kurumları ile başlatılan iş birliğine bireylerin de aktif katkı sağlaması ile önemli adımlar atıldığını belirtti. Bu sürecin sonunda Kazakistan, yaptığı köklü reformlarla Bologna Süreci’ne dahil olabilmiştir. Kazakistan’ın Bologna Süreci’ne katılımı yükseköğretimde dikkat çekici değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Bologna Süreci’ne katılım sonrasında Kazakistan’daki üniversiteler de önemli yapısal değişime sahne olmuştur. Bunun sonucunda yıllar içerisinde üniversitelerin eğitim kalitesi artırılmış ve uluslararası sıralamalarda dereceleri yükselmiştir. Bu süreç diğer taraftan, öğrencilerin ve akademisyenlerin uluslararası hareketliliğini de hızlandırmıştır.

Seminer, katılımcıların soru, görüş ve değerlendirmeleri ile tamamlandı.