Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü 2022-2023 Güz Yarıyılı Akademik Etkinlik Takvimi Yayımlandı21 Eyl 2022

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü, 2022-2023 Güz Yarıyılı boyunca “Perşembe Konuşmaları” seminer dizisi başta olmak üzere düzenleyeceği akademik etkinlik takvimini yayımladı. Eylül ayı içerisinde düzenlenecek “Perşembe Konuşmaları”nda konuk konuşmacılar Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ, Doç. Dr. Bakıt ABJET ve Dr. Hatice KERİMOĞLU tarafından sırasıyla “Moğolistan’dan Yenisey’e Runik Harfli Türk Yazıtları”, “Folklor ve Folklor Kuramlar”, “V.V. Vereşçagin ve N.N. Karazin’in Resimlerinde Türkistan” başlıklı sunumlar gerçekleştirilecektir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsünün ekim ayı “Perşembe Konuşmaları” seminerlerinde Dr. Yakup ÖMEROĞLU ve Prof. Dr. Metin KARADAĞ konuşmacı olacağı iki programda sırasıyla “Türk Dünyasının Gelecek Vizyonu ve Edebiyatın Rolü”, “Uluslararası Akademik Yayıncılık ve Folklor/Edebiyat Dergisi” konulu sunumlar gerçekleştirilecektir. Enstitü bünyesinde ekim ayında ayrıca Doç. Dr. Elvin YILDIRIM, Doç. Dr. Kürşat YILDIRIM tarafından “Arkeolojik Verilere Göre En Eski Türkistan’ın Tarihî Coğrafyası Eski Çin Kaynaklarında Türkistan” konulu seminer verilecek ve “2040 Vizyon Belgesi ve Türk Dünyası” uluslararası katılımlı çalıştayı düzenlenecektir.

“Perşembe Konuşmaları” seminer dizisinin kasım ayındaki konuşmacıları Prof. Dr. Durmuş AK, Prof. Dr. Abdullah TEMİZKAN ve Prof. Dr. Fırat PURTAŞ olacaktır. Konuşmacılar sırasıyla “Türk Topluluklarında Din”, “Osmanlı Arşiv Belgelerinde Türkistan Algısı”, “Akademik Dergi Yayıncılığı ve Bilig Tecrübesi” başlıklı sunumlar gerçekleştirilecektir.

Enstitünün aralık ayı programı “Türk Dünyasının Entegrasyonunda Anahtar Bir Kavram Türkistan” adlı uluslararası katılımlı çalıştay ile başlayacak olup aralık ayı “Perşembe Konuşmaları” Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU ve Dr. Ainur AKHMETOVA’nın konuşmacı olacağı “Tarihî Kaynaklarda Turan’dan Türkistan’a Dönüşüm”, “Kazakistan’ın Bağımsızlık Dönemi Edebiyatında Türkistan” başlıklı sunumlarla gerçekleştirilecektir. Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsünün 2022-2023 Güz Yarıyılı akademik etkinliklerinin kapanışı “Türkoloji Dergisinin 20. Yıldönümü” uluslararası çalıştayı ile yapılacaktır.