Ahmet Yesevi Üniversitesinde “V.V. Vereşçagin ve N.N. Karazin’in Resimlerinde Türkistan” Konulu Konferans Düzenlendi 30 Eyl 2022

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsünün düzenlediği “Perşembe Konuşmaları” seminer dizisinin 29 Eylül 2022 Perşembe günü saat 17.00’de çevrim içi olarak gerçekleştirilen programının konuğu “V.V. Vereşçagin ve N.N. Karazin’in Resimlerinde Türkistan” başlıklı sunumuyla İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hatice KERİMOĞLUoldu. Dr. KERİMOĞLU, sunumunda; çağdaş Rus asker ve ressamlar olan Vereşçagin ve Karazin’in oryantalizm klişelerinin etkisinde ortaya koydukları Türkistan konulu resimleri üzerinde yorumlar yaptı. Her iki ressamın da tüm tablolarında bir olay örgüsü yaratmaya çalıştıklarına dikkat çeken KERİMOĞLU,19. yüzyılın ikinci yarısında bu iki ressamın Rusların “medeniyet” misyonunun iki temsilcisi olduğunu belirtti. Konuşmacı sunumunda ayrıca Türkistan manzarası yansıtan resimler çizen Vereşçagin ve Karazin’in resimlerinin fotoğraf stüdyolarında çoğaltıldığının, zengin bir görsel bilgi kaynağı olduklarının altını çizdi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent BAYRAM’ın yönlendiriciliğinde gerçekleştirilen, T.C. Almatı Başkonsolosu Sayın Ali Rıza AKINCI, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Sayın Prof. Dr. Cengiz TOMAR ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin ve öğrencilerin katıldığı konferans; soru-cevap bölümünün ardından konuşmacıya teşekkür belgesinin takdimiyle sona erdi.