Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsünde “Arkeolojik Verilere Göre En Eski Türkistan’ın Tarihî Coğrafyası” ve “Eski Çin Kaynaklarında Türkistan” Konulu Konferanslar Düzenlendi 14 Ekim 2022

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsünün ev sahipliğinde davetli konuşmacılar İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kürşat YILDIRIM ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elvin YILDIRIM konuk edildi. “Arkeolojik Verilere Göre En Eski Türkistan’ın Tarihî Coğrafyası” başlıklı sunumunda Doç. Dr. Elvin YILDIRIM, Türkistan coğrafyasındaki en eski maddi kültür kalıntıları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Türk tarihinin erken dönem kalıntıları üzerine çalışmalardan, mezar envanterlerinden bahseden konuşmacı maddi buluntuların da birer belge olarak kabul edildiğinde Türkistan’ın sınırlarının daha geniş bir biçimde çizilmesinin mümkün olduğuna dikkat çekti. Bu veriler ışığında hazırlanan orijinal haritalardan görseller sunan Doç. Dr. Elvin YILDIRIM, tüm maddi kültür unsurlarının MÖ 3000 yılından itibaren ilgili coğrafyada görülen konargöçer halkların Türklerin ataları olduğunun altını çizdi. Doç. Dr. Kürşat YILDIRIM ise “Eski Çin Kaynaklarında Türkistan” başlıklı sunumunda Çin kaynaklarında Çince Türkistan kelimesine rastlanmadığını bunun sebebinin ise Çincenin yapısal ve fonetik özelliklerinden kaynaklandığını dile getirdi.  İlk Çin kaynaklarında “Batı toprakları” anlamına gelen “xiyu” adının yaklaşık 2000 yıl kullanıldığını 17-18. yüzyıldan sonra ise “xinjiang” adının geçmeye başladığını ve bu adlandırmanın bugün Doğu Türkistan için hâlâ kullanıldığını belirtti. Çinliler için uzun yıllar boyunca Yeşimtaşı Kapısı’nın batısı Türkistan olarak görülüyordu diyen Doç. Dr.YILDIRIM, 1777 yılında yayımlanan “xıyu wenjan lü” adlı kaynakta xinjiang’ın sınırlarının belirtilerek Tanrı Dağları’nın merkeze alındığı bir tablonun çizildiğini anlattı. Konuşmacı, Çin için Türkistan’ın tarih boyunca “Çinli olmayanların yurdu” olarak kabul edildiğinin altını çizdi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent BAYRAM’ın yönlendiriciliğinde gerçekleştirilen ve Üniversitemiz akademisyenlerinin katıldığı konferanslar; soru-cevap bölümünün ardından konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdimiyle sona erdi.