Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Tarafından Hazırlanan Abay Kunanbayoğlu Hakkında İki Eserin Tanıtımı Gerçekleştirildi15 Ekim 2022

Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü tarafından Abay Kunanbayoğlu hakkında hazırlanan iki eserin tanıtımı, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Abay Akademisi ve Kazak Milli Akademik Kütüphanesi iş birliğinde Astana'da gerçekleştirildi.