Dr. Lesya Karataeva “Bilgi Güvenliği: Kazakistan Zorluklar, Riskler ve Tehditler” konulu seminer verdi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsünde 17 Kasım 2016 Tarihinde Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kazakistan Stratejik Araştırma Enstitüsü (KISI) Uzman Araştırmacılarından Dr. Lesya Karataeva “Bilgi Güvenliği: Kazakistan Zorluklar, Riskler ve Tehditler” Konulu Seminer verdi.

Dr. Lesya Karataeva seminerinde ana hatlarıyla Kazakistan’da bilgi güvenliği alanındaki gelişmeler,  riskler ve potansiyel tehditler konularına değindi. Kazakistan’da bilgi güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik 2011 yılında Bilgi Güvenliği Konsepti 2013-2017’nin hazırladığını ifade etti. Konsept’in içeriği hakkında vermiş olduğu bilgiler arasında bilgi güvenliğinin güçlendirilmesi için atılan veya uygulamaya konulması beklenen adımlar ile birlikte geleceğe yönelik hedefler hakkında detaylı bilgiler yer aldı. Bilgi güvenliği konseptinin enformasyon, teknik ve sosyo-politik olarak üç ana konu altında incelenebileceğini belirtti. Enformasyon bölümünde genellikle internetin bilgiye erişimde kullanımı, teknik bölümde siber saldırılar ve sosyo-politik bölümde kamuoyu oluşturma gibi konuların yer aldığını sözlerine ekledi.

Günümüzde ülkeler arasında enformasyon savaşlarının vuku bulduğunu ve gelişen teknolojiler ile siber güvenlik sorunlarının da arttığını belirterek konsep kapsamında bu tür gelişmelere de yer verildiğini ifade etti. Siber güvenlik bağlamında alınan önlemler arasında tüm devlet kurumlarının siber güvenliklerinin NITEC ulusal bilişim teknolojileri firması tarafından sağlanmasına geçilmesini gösterdi. Bu sayede her kurumun kendi içinde özel siber güvenlik grupları kurmasına gerek kalmayarak tasaruf yapılmasına olanak sağladığı yönünde görüş bildirdi.

Kazakistan’ın bilişim teknolojileri sektörü hakkında bilgiler vermenin yanında bu alandaki sorunlar dan bahsetti. Bu sorunlar arasında en önemli hususların yerli kalifiye uzman sayısının çok az olması ile birlikte yazılım ve teknolojik ürünlerin üretilmesinde ithal servis veya parçaların kullanılma oranlarının oldukça yüksek olduğunun altını çizdi. Bunun sebebleri arasında öncelikle ülke pazarının yeterince büyük olmaması ve teknik ekipman ve servislerin dışarıdan ithal edilmesinin yerli teknolojilerin geliştirilmesinin maliyetin den daha düşük olmasını gösterdi.

Günümüzde Kazakistan’ın bilgisayar piyasasına HP, Lenova ve Acer yazılım da ise Microsoft, SAP ve Oracle gibi firmaların hakim olduğunu belirtti. Pazarda belli başlı yerli firmalarında bulunduğunu belirtmekle beraber bu firmaların ürünlerinde çoğunlukla ithal ekipman kullandıklarının altını çizdi. Kazakistan’ın bilişim ürünleri ihracat ve ithalatında 2014 ile 2015 yılları verileri  karşılaştırıldığında 2014 yılında ithalatın hacminin ihracattan 7,5 kat daha fazla olduğunu ve bu oranın 2015 yılında 18,5 kata yükseldiğini ifade etti.  

Seminerinin sonunda Dr. Lesya Karataeva Kazakistan’daki bilişim teknolojileri sektörünün üretimden çok servis vermeye dayalı bir sektör olduğunu, pazarda yabancı firmaların etkin olduğunu ifade ederek yerli uzman yetiştirilmesine daha fazla ilgi gösterilmesi ve yatırım yapılması gerektiğini ifade etti.

Seminer sonunda katılımcılar Kazakistan’daki bilişim sektörü ile siber saldırı konularında görüş alışverişinde bulundu.