Juldız Baizakova “Orta Asya Devletlerine Güvenlik Alanında Amerika Birleşik Devletleri’nin Yardımları” Konulu Seminer verdi.26 Kasım 2016

Avrasya Araştırma Enstitüsü Araştırmacılarından Juldız Baizakova “Orta Asya Devletlerine Güvenlik Alanında Amerika Birleşik Devletleri’nin Yardımları” Konulu Seminer verdi.

‘‘Orta Asya Devletlerine Güvenlik Alanında Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Yardımları’’ adlı seminerinde Juldız Baizakova, ana hatlarıyla askeri ve güvenlik alanlarındaki proje ve programlar hakkında detaylı bilgiler verdi. Bunun yanı sıra program bütçelerindeki değişikliklerin nedenlerine değinen Baizakova, ABD’nin Orta Asya’da güvenlik ve istikrarın sürdürebilir olmasını amaçladığını ve bu doğrultuda çeşitli programlara finansal destek vermenin yanında yerli personele eğitim desteği sağladığını belirtti.

ABD’nin bölgeye olan ilgisinin ana nedenleri arasında bölge ülkeleri ile güvenlik alanında işbirliği ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinin yer aldığını ifade etti. Güvenlik konusunda ise terörle mücadele, sınır güvenliği, uyuşturucuyla mücadele, istikrar operasyonları ve güvenlik sektörü reformu başlıkları altında çeşitli konularda işbirliği ve finansal destek sağlanmasına önem verildiğini sözlerine ekledi.

Askeri yardımlar konusunda Kazakistan’ın 2016 yılında ABD’den $2,4 milyon askeri yardım ve $6,11 milyon insanı ve kalkınma yardımı aldığını belirten Baizakova, Orta Asya ülkelerine yapılan yardımlar konusunda ise en çok finansal kaynağın Kooperatif Tehdit Azaltma programına aktarıldığının altını çizdi. Bunun ötesinde dış askeri finansman, uluslararası askeri eğitim, uluslararası uyuşturucu ile mücadele de narkotik bölümlerine destek, teröre karşı ortak mücadele gibi programların destek programları arasında yer aldığını ifade etti.

Seminerinin devamında Batı medyasında ABD’nin Afganistan’dan çıkması ile beraber Orta Asya’ya ilgisinin azalacağını ifade eden görüşlere karşılık ABD ordusu üst düzey yetkililerinin aynı görüşte olmadıklarını belirten Baizakova, buna karşılık programlara aktarılan kaynaklarda son birkaç yılda azalmanın olduğunu ifade etti. ABD Dış İşleri Bakanlığı’nın askeri ve polis güçlerine yardım amaçlı belirlediği bütçede 2014 yılında $33,3 milyon yardım gönderilirken yardımın 2016 yılında $24,7 milyona düştüğünü ifade eden Baizakova, bu rakamın 9/11 olayları öncesi 2000 yılındaki $7,9 milyon seviyesinden daha yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

Baizakova ayrıca, güvenlik yardımlarının %46’sının istikrar operasyonları ve güvenlik sektörü reformuna, %32’sinin uyuşturucuyla mücadele ve %22’sinin ise terörle mücadele programlarına ayrıldığını ifade etti. ABD’nin Orta Asya’ya yapmış olduğu kalkınma yardımlarına bakıldığında ise 2014 yılında $86,3 milyon finansman desteği sağlanırken 2016 yılında bu rakamın $103,4 milyona çıktığını belirtti.

Seminerin sonunda katılımcılar, güvenlik program ve projelerinin bölge ülkelerin güvenlik sorunlarına yönelik desteğine ilişkin değerlendirmeler yaparak bu program ve projelerin avantaj ve dezavantajlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundular.