Kırgızistan Ekonomi ve Girişimcilik Üniversitesinde "Hoca Ahmet Yesevi'yi Anlamak" Paneli09 Aralık 2016

UNESCO 2016 Ahmet Yesevi Yılı kapsamında, Kırgızistan’ın Celalabad Şehrindeki Ekonomi ve Girişimcilik Üniversitesinde "Hoca Ahmet Yesevi'yi Anlamak" konulu panel düzenlendi. Ekonomi ve Girişimcilik Üniversitesi konferans salonunda moderatörlüğünü Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek'in yaptığı panele, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ve Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ferhat Gökçe konuşmacı olarak katıldı.

Oturum Başkanı, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Ahmet Yesevi Hazretleri'nin bıraktığı mirasın yeni nesillere aktarılması ve böylece yeni Ahmet Yeseviler'in yetişmesine vesile olunması durumunda, yeni bir medeniyet kurabileceğine dair inancın da pekiştirileceğini ifade etti.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız da konuşmasına Divan-ı Hikmet sözleri ile başlayarak Türk halkının maneviyatında yüksek mevkiye sahip olan Ahmet Yesevi’nin hayatı ve eserlerinden söz etti. Hoca Ahmet Yesevi’nin hayatı ve yaşam felsefesi hakkında bilgileri onun hayatından vermiş olduğu örnekler ile dile getirdi. Prof. Dr. Musa Yıldız Hoca Ahmet Yesevinin eserlerindeki ana fikrinin insanın ahlaki, manevi ve hoşgörü gibi değerlerinin gelişmesi olduğunu ifade etti. Eserlerini halkın rahatça anlayabileceği basit söyleyişler ile Türkçe yazarak ve anlatarak dile getirmesi sayesinde geniş kitlelerin hikmetlerini anlayabildiğini belirtti. Ayrıca, 2016 yılının UNESCO tarafından Yesevi yılı olarak ilân edildiği bu yılda yapılan faaliyet hakkında bilgiler sunmanın yanında Hoca Ahmet Yesevi’nin hayatından örnekler vererek onu düşüncelerini anlatmak için hazırlanan ‘Ahmet Yesevi Hikâye Kitabı’ gibi yayınlar hakkında bilgiler verdi.

Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ferhat Gökçe de Ahmet Yesevi’nin açtığı kapıdan girmenin, onun ilminden ve medeniyetinden faydalanmanın çok önemli olduğunu söyledi. 2016’nın UNESCO tarafından “2016 Ahmet Yesevi Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Ferhat Gökçe, onun Türk dünyasının bütün kesimleri tarafından büyük bir din âlimi olarak kabul edildiğini vurguladı.

Panelin sonunda konuşmacılar tarafından, katılımcıların Hoca Ahmet Yesevi’ye ilişkin soruları cevaplandırıldı.