Avrasya Araştırma Enstitüsü Araştırmacıları “Bağımsız Kazakistan’ın Sosyo-Ekonomik ve Politik Gelişimi ile Uluslararası Rolü” Adlı Uluslararası konferansa katıldı.09 Aralık 2016

Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Araştırmacıları 7 Aralık 2016 Tarihinde Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesinin Düzenlediği Kazakistan Bağımsızlığının 25. Yıldönümü Çerçevesinde “Bağımsız Kazakistan’ın Sosyo-Ekonomik ve Politik Gelişimi ile Uluslararası Rolü” Adlı Uluslararası Konferansa katıldı.

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu Konferansa Avezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü’nün Müdürü, Dr. Valihan Kalıjanov, Nazarbayev Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Alexandr Morrison, Intellek Orda Uluslararası Sosyal ve İnsani Araştırma Entegrasyon Enstitüsü’nün Müdürü, Prof. Dr. Sattar Majitov, Vilnius Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zhelvis Rimantas, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesinden Prof. Dr. Bereket Karibayev, Avrasya Araştıma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nevzat Şimşek’in yerine enstitü araştırmacılarından Cengizhan Canaltay ve Doç. Dr. Ayça Şimşek katıldı. Konferans moderatörlüğünü Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi Dr. Rektörü Dinar Nöketayeva yaptı.

Konferansın ilk açılış konuşmasını yapan Dr. Dinar Nöketayeva sözlerine Kazakistan’ın Bağımsızlığının 25.Yıldönümünü kutlayarak başladı. Dr. Dinar Nöketayeva bağımsızlığının ilk günlerindeki ekonomik ve sosyal sıkıntılara değinmekle beraber bu sorunların çözümünde Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in önüne koyduğu hedeflere sırasıyla ulaşarak büyük rol oynadığının altını çizdi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in önderliğinde Kazakistan’ın en gelişmiş ülkeler arasına girme hedefi doğrultusunda birçok çalışmaların yürütülmekte olduğunu belirtti.

Avezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü’nün Müdürü, Dr. Valihan Kalıjanov konuşmasında Kazakistan’ın bağımsızlığının bu topraklarda yaşayan farklı milletlerin birliğine bağlı olmasıyla birlikte, bu birliğin sağlanması ve sürdürülebilir olmasında Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in büyük katkıda bulunduğunu dile getirdi. Intellek Orda Uluslararası Sosyal ve İnsani Araştırma Entegrasyon Enstitüsü’nün Müdürü, Prof. Dr. Sattar Majitov Kazakistan Cumhuriyetinin 25 yıl içerisinde ulaşmış olduğu başarıları ile gelecek hedefleri ana temalı konuşmasında Kazakistan’ın ekonomik ve sosyal gelişiminde gelinen nokta hakkında bilgiler verdi. Buna ek olarak bu gelişim sürecinde Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in büyük rol oynadığını belirtmekle beraber Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in “25 yıl içerinde elde ettiğimiz başarılar milletin sayesindedir” ifadesine de yer verdi.

Açılış oturumun devamında Nazarbayev Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinden Dr. Alexandr Morrison konuşmasında Nazarbayev Üniversitesi hakkında çeşitli bilgiler verdi. Nazarbayev Üniversitesi’nin 2009 yılında kurulduğunu, üniversite bünyesinde etkin durumda mühendislik, fen ve teknoloji meslek ve sosyal ve beşeri bilimler meslek bölümlerinin yer aldığını belirtti. Ayrıca Nazarbayev Üniversitesinin Kazakistan’ın eğitim sektörü için çok büyük bir yatırım olduğu görüşünü dile getirdi.

Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Prof. Dr. Bereket Karibayev, Bağımsızlık sonrası tarihi şuurun gelişimi konusu ana temalı konuşmasında tarihi şuurun oluşmasının önemine dikkat çekerek insanların kendi tarihlerine sahip çıkmaları ve diğer ülke tarihlerinden alınabilecek dersler konularına değindi. Vilnius Üniversitesinden Prof. Dr. Zhelvis Rimantas konuşmasında eski Sovyetler Birliği ülkelerinde Bologna sürecinin işleyişi ile Kazakistan’ın ve Litvanya’nın önde gelen üniversitelerinin değişik üniversite listelerindeki yerleri hakkında bilgiler verdi. İki ülkenin eğitim sistemlerinin gelişim süreçlerinde birbirleri ile deneyimlerini paylaşarak iki ülke arasındaki eğitim alanında entegrasyonun daha da güçlenme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Avrasya Araştırma Enstitüsü uzman araştırmacılarından Doç. Dr. Ayça Şimşek konuşmasına Kazakistan’ın bağımsızlığının 25. Yıldönümünü kutlayarak başladı. Ayça Şimşek, 1991- 2015 yıllar arasında Kazakistan Ekonomisinde Kamu Sektör Dengesindeki gelişmeler konusu hakkında bilgiler verdi. Konuşmasının devamında 2015-2020 yılları arasında uygulanacak olan yeni bütçe politikasının amacının kamu mali yönetim sistemini güçlendirmek olduğunu belirtti. Ayrıca 2015 yılında gayri safi hükümet borcunun 2015 yılında 5,19 milyar Tenge olduğunu ifade etti. Dahası genel devlet dış borcunun 2015 yılında GSYİH'nin 3,8%’ine denk geldiğini ve bu rakamın 2020 yılına kadar yüksek dış borçlanmaya bağlı olarak % 6,4'e kadar yükselmesinin beklenmekte olduğunu sözlerine ekledi.

Avrasya Araştırma Enstitüsünün diğer araştırmacısı Cengizhan Canaltay ise, Kazakistan Bağımsızlığının 25.yılında Kazakistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda sunum yaptı. Türkiye’nin Kazakistan’a yatırımlar konusunda enerji sektörü dışında en büyük dördüncü yatırımcı ülke olduğunun altını çizdi. İki ülke arasındaki ihracat ve ithalat yapısı üzerine vermiş olduğu bilgiler arasında Türkiye’nin çoğunlukla emek yoğun ve zor taklit edilebilen ürünleri ihraç ettiğini belirtmekle beraber Kazakistan’dan genellikle hammadde ürünlerinin ithal edildiğini bildirdi. Buna ek olarak araştırmada kullanılan tamamlayıcılık endeksinin sonuçlarına göre iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesinin Kazakistan’a yararlı olacağını ifade etti. Sözlerinin sonunda Kazakistan'ın önümüzdeki yıllarda gerek ekonomik gerekse siyasi olarak güçleneceğine inandığını ifade etmekle beraber bağımsızlığın 25. Yıldönümünü kutlayarak sunumunu bitirdi.

Açılış oturumu tüm konuşmacılar bildirilerini sunduktan sonra sona erdi. Konferans öğleden sonra düzenlenen oturumlar ile devam ederek kapanış oturumu ile sona erdi.