Ahmet Yesevî’nin Fakr-nâmesi ve İki Farsça Risalesi yayımlandı14 Aralık 2016

Prof. Dr. Kemal Eraslan ve Prof. Dr. Necdet Tosun tarafından hazırlanan Yesevî’nin Fakr-nâmesi ve İki Farsça Risalesi başlıklı kitap yayımlandı.

UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevî Yılı anısına, Prof. Dr. Kemal Eraslan ve Prof. Dr. Necdet Tosun tarafından hazırlanan Yesevî’nin Fakr-nâmesi ve İki Farsça Risalesi  başlıklı kitap Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından yayımlandı.

Tasavvuftaki incelikleri, tarikât adabı, usulü, erkânı Yesevî’nin Fakr-nâmesi adlı eserde ele alınmıştı. Fakr-nâme muhteva itibariyle; tarikât adabını, usulünü, erkânını, kâmil bir şeyhin, bir dervişin vasıflarını, tasavvuftaki “Dört Kapı Kırk Makam”ı temsil ediyordu.

 Prof. Dr. Necdet Tosun tarafından hazırlanan ve Ahmet Yesevi’ye ait olan“Risâle der Âdâb-ı Tarikât” ve “Risâle der Makâmât-ı Erba’în” adlı iki Farsça risalesinin de kitabın arkasına eklenerek Yesevî’nin Fakr-nâmesi ve İki Farsça Risalesi başlığıyla yeniden baskısı yapıldı.

KİTAP ÖZELLİKLERİ

Adı : Yesevî’nin Fakr-nâmesi ve İki Farsça Risalesi

Yazarlar: Prof. Dr. Kemal Eraslan, Prof. Dr. Necdet Tosun

Yayın Koordinatörü: Halil Ulusoy

Baskı Tarihi: Kasım 2016