Daniyar Nurbayev “Kazakistan Ulusal Fonu: Sorunlar ve Beklentiler” konulu seminer verdi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Araştırmacılarından Daniyar Nurbayev “Kazakistan Ulusal Fonu: Sorunlar ve Beklentiler” konulu seminer verdi.

“Kazakistan Ulusal Fonu: Sorunlar ve Beklentiler” konulu seminerinde Daniyar Nurbayev ana hatlarıyla Kazakistan Ulusal Fonunun tarihsel gelişimi, amacı, fonksiyonları ve misyonundan bahsetti. Nurbayev, ayrıca Fon’un mevcut durumu ve mevcut dış makroekonomik dalgalanmalarının etkilerini analiz etti. Nurbayev, 2000 yılında Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in kararıyla kurulmuş olan Ulusal Fon’un Maliye Bakanlığı’nın idaresinde bulunduğunu bildirdi. Bununla birlikte Fon’un Yönetim Konseyi tarafından denetlendiğini ve Kazakistan Milli Bankası tarafından ise yönetildiğini dile getirdi.  Kaynak Harcama Kontrol Komisyonunun Ulusal Fon tarafından tahsis edildiğini de ifade etti. Sunumunun devamında Nurbayev, Kazakistan Ulusal Fonu’nun Norveç modeline (SWF) dayanarak kurulduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmasının devamında Nurbayev, Ulusal Fonun temel işlevlerinden de söz ederek, fonun ülke ekonomisinde istikrarı sağlama, gelecek nesil için tasarruf biriktirme gibi ana fonksiyonlardan bahsederek, Fon’un Hollanda hastalığını önleme işlevi hakkında da detaylı bilgiler paylaştı. Fon’un tasarruf biriktirme işlevinin finansal varlıklar ve diğer aktifler birikimini sağladığını, istikrar sağlama işlevinin ise fonun varlıklarının likiditesini yeterli düzeyde muhafaza ettiğini belirtti. Fonun varlık dağılımın da istikrar portföyünün payının 28% tasarruf portföyünün payının ise 72% olduğu ele alındığında fonun ana amacının gelecek nesiller için para biriktirme olduğunu ifade etti. Tasarruf portföyünün dağılımına bakıldığında ise burada yatırımların çoğunlukla ABD ile AB, İngiltere, Japonya ve Kanada gibi devletlerin hazine bonolarına yatırıldığını belirtti.

Buna ek olarak Nurbayev, 2001-2016 yılları arasında Ulusal Fona yatırılan miktarın 2001-2008 arasında arttıktan sonra 2009 yılındaki küresel ekonomik kriz yüzünden azalmasının ardından 2008 seviyesine ancak 2010 yılına ulaşabildiğini belirtti. Bu artışın 2010-2014 yılları arasında devam ederek 2010 yılında 29 milyar dolar dan 2014 yılı sonunda 76 milyar dolara çıktıktan sonra 2016 yılı sonu itibariyle bu rakamın 61 milyara düştüğünü sözlerine ekledi. Ayrıca, fon kullanımının 2007-2016 yılları arasında sürekli artmakta olduğunu bildirdi. Seminerinin sonunda fonun geleceğinin petrol fiyatlarına bağlı olduğu yönünde görüşlerini bildirerek konuşmasını bitirdi.

Seminerin sonunda katılımcılar, Kazakistan Ulusal Fonu’nun sorunları ve beklentilerine ilişkin değerlendirmeler yaparak bu konuda fikir alışverişinde bulundular.