Uluslararası Kazak-Çin İşbirliği Merkezi müdürü Dr. Adil Kaukenov ‘‘Yeni Jeopolitik Gerçeklikler İçinde Çin'in Politikası’’ adlı seminer verdi18 Ocak 2017

 

17 Ocak 2015 tarihinde Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsünde Uluslararası Kazak-Çin İşbirliği Merkezi müdürü Dr. Adil Kaukenov ‘‘Yeni Jeopolitik Gerçeklikler İçinde Çin'in Politikası’’ adlı seminer verdi

Dr. Adil Kaukenov yeni jeopolitik gerçeklikler içinde Çin'in politikası adlı seminerinde ana hatlarıyla Çin ile Kazakistan ilişkilerinin özellikleri, İpek Yolu Ekonomik Kuşak ve Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki işbirliğinin perspektifleri ve Çin-ABD-Rusya üçgeninde ülkeler arasındaki modern ilişkiler konularına değindi. Kaukenov, Çin ve Kazakistan arasındaki ilişkilerin 1991 yılında kurulmasına rağmen Çin şirketlerinin Kazakistan’a ilk olarak 1997 yılında geldiğini lakin CNPC gibi önemli firmaların ise 2001 yılından sonra geldiğini belirtti. Son 5-7 sene içerisindeki trendlere bakıldığında ABD’nin Afganistan’dan çıkması ile bölgede etkisinin azaldığını ve bu oluşan boşluğun Rusya’nın doldurmaya çalıştığını ifade etti.

Seminerinin devamında Çin’in Orta Asya stratejisinde bazı değişikler yaşandığını dile getirdi. Buna örnek olarak 2000 yılında Rusya’nın bölgede en etkili aktör olduğunu net bir şekilde dile getirilir iken bu argümanların 2010 yılında değişerek Rusya’nın yanında Çin’in de önemli bir aktör olduğunun daha sık ifade edilmeye başlandığını belirtti. Burada Çin ile Rusya arasında üstü örtülü bir çekişme olduğunu belirtmekle beraber Çinli yetkililerin Rusya’yı incitmeden arada bir güç dengesi kurmaya çalıştığı yönünde görüşlerini bildirdi. Ukrayna krizi sonrası Rusya’nın AB ile olan ilişkilerinin gerilmesi nedeniyle Rusya’nın Çin’e daha da yaklaştığını sözlerine ekledi.

Orta Asya hakkında Çin’de akademisyenlerin tartıştıkları konulara değinen Kaukenov bunlar arasında ŞİÖ ile AEB birlikleri arasında serbest ticari alanın kurma, AEB ile Çin arasında serbest ticaret alanı kurma gibi konuların Çin ve Rusya’da etraflıca tartışılmakta olduğunu lakin bu konuların Kazakistan’da fazla gündeme gelerek tartışılmadığını ifade etti. Bir diğer konunun ise Çin’de üretim yapan bazı fabrikaları Orta Asya’daki ülkelere taşıma ve üretimi bu ülkelerde yapma konusu olduğunu dile getirdi. Kaukenov bu tür girişimlerin Kazakistan ekonomisine faydalı olabileceğini düşündüğünü belirtti. Lakin bu firmaların gelmeleri durumunda kendi benlikleri ile geleceklerini ve bu durumda Kazakistan’ın Çin çalışma kültürüne ne kadar hazır olduğu konusunun tartışılması gerektiğini dile getirdi. Seminerinin sonunda Çin’in bölgeyi iyi incelediğini ve sorunların çözülmesinde Çin’in çıkarlarını da hesaba katan çözüm önerileri üretebildiğini belirtmekle beraber bölge ülkelerinin ise bu önerilere sadece yanıt verdiğini ve kendilerinden fazla fikirlerin çıkmadığını ve bu durumun değişmesi gerektiğini vurgulayarak konuşmasını bitirdi. 

Seminerin sonunda katılımcılar Çin-Kazakistan ilişkileri, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı projesi konularında görüş alışverişinde bulundular.