“Ahmed-i Yesevî'nin Rumelili Bir Takipçisi: Üsküplü Atâ’nın Tuhfetü’l-Uşşâk” kitabı yayımlandı.15 Mayıs 2017

 

UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevî Yılı anısına Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığının destekleriyle ve Prof. Dr. İsmail Hakkı Aksoyak tarafından hazırlanan “Ahmed-i Yesevî'nin Rumelili Bir Takipçisi Üsküplü Atâ Tuhfetü’l-Uşşâk” kitabı yayımlandı.

Büyük mutasavvıf Hoca Ahmed-i Yesevî hikmetleriyle kültür tarihimizde yeni ufuklar açmış; bu etki ile Hakim Ata, Uzun Hasan Ata, Seyyid Ata, Sadr Ata, Bedr Ata, Mansur Ata, Sait Ata, Süleyman Ata ve Zengî Ata gibi pek çok Yesevî dervişi yetişmiştir. Üsküplü Atâ da kendisini Yesevî dervişi olarak kabul eden bir şairdir. Tuhfetü’l-uşşâk, İran şairi Kâtibî'nin Dehbâb (Tecnîsât) adlı mesnevisinin kısmen çevirisidir. Atâ, eserine yer yer eklemeler ve çıkarmalar yapmıştır.

Üsküplü Atâ'nın Tuhfetü'l-uşşâk mesnevisinin Ankara Millî Kütüphane nüshasını yayına hazırlanmış ve çalışma özet bir makale haline getirilmiştir. Tuhfetü’l-uşşâk beş bölümden oluşmaktadır.