Ahmet Yesevi Üniversitesinde "Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Çini ve Seramik Sempozyumu”17 Kasım 2017

 

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin ortaklaşa tertiplediği Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Çini ve Seramik Sempozyumu gerçekleştirildi.

Çini ve Seramik sergisiyle başlayan sempozyum, Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Şan’ın "Kalevani" , Arş. Gör. Gökhan Akca’nın "Oğuz'un Yolculuğu" ve Hamza Üstünkaya’nın hazırladığı "Çınar'ın Gölgesinde Kütahya Çinileri" sergisi katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Açılış töreni 16 Kasım Perşembe günü saat 9.30'da Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkistan Yerleşkesi Kültür Merkezi toplantı ve konferans salonunda gerçekleşen sempozyumda, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kutalmış, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İskender Işık ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Müdürü Prof. Dr. Alyona Baltabayeva katılımcılara açılış konuşmalarıyla hitap ettiler.

Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kutalmış, Ahmet Yesevi Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana Türkiye başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden pek çok kıymetli konuğu ağırladığını belirterek, bugün ise burada büyük bir medeniyetin inşaasında çok önemli bir yapı taşını oluşturan çininin, seramiğin ve porselenin üstadlarını ve bu sanatı dünya ile buluşturan üreticileri ağırlamaktan büyük bir kıvanç ve onur duyduğunu ifade etti.

Üniversitelerin yalnızca eğitim-öğretimin yapıldığı yerler değil, aynı zamanda bilimin de üretildiği merkezler olduğunu vurgulayan Kutalmış,  “Dünyanın her yerinde üniversiteler, bulunduğu bölgenin rehberidir ve bölgesinin tüm sorunlarını yüklenip aklın ve bilimin ışığında çözüme kavuşturup, bölgesini geleceğe taşıyan kurumlardır. Ahmet Yesevi Üniversitesi de Hoca Ahmed Yesevi Hazretlerinin felsefesi ve ekolünü devam ettirerek bölgesini tarihtekinden daha ileri bir düzeye taşımayı kendisine misyon ve vizyon edinmiştir. Bilindiği gibi Hoca Ahmed Yesevi Hazretlerinin türbesinin üzerinde yer alan çini işlemeleri 600 yıldır büyük oranda bir değişime ve zayiata uğramadan günümüze kadar gelmiştir. Asırlardır süregelen bu eserler, güçlü ve büyük bir medeniyetin bilgi, birikim, tecrübe ve karakterini temsil etmektedir. Nitekim Üniversitemizde gerçekleştirilen bu organizasyon, işte bu temsil kabiliyetinin hatırı sayılır bir halkasını teşkil etmektedir” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından kalabalık bir izleyici topluluğu önünde kongrenin ilk oturumu gerçekleştirildi. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Artır’ın başkanlık ettiği bu oturumda; İtalya Emilia Ünversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Paolo Zannını “An Overview On The Main Technologies to Produce Ceramic Tiles And On The Related Main Technological Problems”, Lübnan Labanese Ünversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Khaled Tadmori “Ceramics in Architecture from History to Modernity”, İngiltere Central Lancashire Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. David Binns “Art, Craft, Science & Industry - A Process For Recycling Industrial Ceramic Waste”,  Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İskender Işık “Kil Esaslı Türkiye Tuğla ve Kiremit Endüstrisinin Durumu”, Dumlupınar Ünversitesi öğretim üyesi Doç.Dr. Nureddin Gülaçtı “Hoca Ahmet Yesevi Türbesi Çinilerinden Anadolu’ya Mimari Çini ve Seramik Uygulama Örnekleri” ve Dumlupınar Ünversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Veli Uz “Malatya Yöresi Bakır Silikat Mineralinin Çini ve Seramik Pigment Olarak Kullanım Potansiyelinin Ön Araştırması” konuşmacılarının bildirileri ilgiyle dinlendi.

Prof. Dr. Khaled Tadmori’nin oturum başkanlığında gerçekleşen sempozyumun ikinci oturumunda ise; Prof. Dr. Recep Artır “An Overview of the Turkish Refractory Industry: Outlook and Current Perspectives”, Dumlupınar Ünversitesi Prof. Dr. Osman ŞAN “Fabrication of High Performance SiO2 Ceramic From Natural Oxides”, Dumlupınar Ünversitesi Arş. Gör. Uğur Kut “Kütahya Çiniciliğinin Tarihsel Gelişimi” ve ECE Seramik Satış ve İş Geliştirme Müdürü Emre Berksun “Before & After: The Sanitary ware Production” başlıklı tebliğleri sundular.

Oturumların akabinde Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Çini ve Seramik Sempozyumu çerçevesinde “Geleneksel Seramiklerin Dünyadaki Durumu ve Kazakistan'da Seramik Fabrikası Kurulması” konu başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Prof. Dr. İskender Işık’ın başkanlık ettiği panelde;  Prof. Dr. Paolo Zannını, Prof. Dr. David Binns, Prof. Dr. Recep Artır, Doç. Dr. Nureddin Gülaçtı, Refsan Tic.Ltd. Şti. Genel Müdürü Gökhan Karaaslan, Eskişehir Viba Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Baykal, ECE Seramik Ahmet Çenesiz ve Altın Çini & Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kıratlı konuyla ilgili görüşlerini dinleyicilerle paylaştılar.

Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Çini ve Seramik Sempozyumu ilk günkü programı gala yemeği ile tamamlandı. Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin organize ettiği yemekte katılımcılara ve misafirlere hitap eden Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kutalmış ve Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Eren sempozyumun düzenlenmesinde emekleri olan herkese, yürütme kurulu üyelerine, sempozyum esnasında görev alan akademisyen ve sanayicilere, seramiğe gönül vererek uzak diyarlardan katılım gösteren bilim insanlarına teşekkürlerini arz ederek hediye takdiminde bulundular.

Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Çini ve Seramik Sempozyumu ikinci gününde ise katılımcılar Ahmet Yesevi Üniversitesi Kültür Merkezinde bulunan Arkeoloji Müzesi, Türk Dünyası Kültür ve Tarih müzesi, Türkistan’ın tarihi mekanlarını gezdiler ve Hoca Ahmet Yesevi ile Arslan Baba türbesini ziyaret ederek programlarını tamamladılar.