Temel Değerlerimiz

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
1
Dostluk, Eşitlik ve Hoşgörü
Üniversite, bütün faaliyetlerini kurucu devletlerin dostluğu, eşitliği ve kültürel farklılıklarına saygı ve hoşgörü temelinde yürütür.
2
Bilimsel Yaklaşım
Üniversite, bilgiye ulaşımın sağlanması ve yeni bilgi üretilmesinin, temel görevi olduğunu kabul eder. Bu kapsamda herhangi bir kısıtlamayı kabul etmez.
3
Konukseverlik
Kazakistan dışından gelen öğrenci ve personel başta olmak üzere, Türkistan şehri dışından gelen öğrencilere en üst düzeyde konukseverlik gösterilir.
4
Kalite Bilinci
Üniversite, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini, evrensel standartlarda yürütmeyi ve her alanda etkin bir kalite güvence sistemi oluşturmayı esas alır.
5
Şeffaflık
Faaliyetler, paydaşların erişimine açık olarak gerçekleştirilir.
6
Hesap Verilebilirlik
Her düzeyde yetkilinin, eylem ve kararlarından dolayı hesap verme yükümlülüğü vardır.
7
Adalet
Üniversite yönetimi kurum çalışanları arasında ayrım yapmaz, her düzeyde liyakate önem verir ve emeğe saygı gösterir.
8
Katılımcı Yönetim
Üniversite, çalışanları ve öğrencileri ile işbirliği, dayanışma ve paylaşma anlayışı içerisinde hareket eder.
9
Yenilikçilik ve Yaratıcılık
Çalışanlar, yenilikçi ve yaratıcı düşünce ve görüşlerini serbestçe dile getirir, risk alır.
10
Katılımcılık
Çalışanlar, bireysel özellik ve idealizmlerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılır.
11
Sürekli Gelişim
Çalışanlar, Üniversitenin tüm faaliyetlerini sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek anlayışıyla hareket eder.
12
Çevrecilik
Üniversite çalışanları çevreye duyarlıdır, doğal yaşamı korur ve geliştirir.
13
Geleceğe İnanmak
Çalışanlar, geleceğe ümitle bakar.
14
Toplumsal Sorumluluk
Üniversite, faaliyetlerini toplum yararı ve toplumla yakın ilişki içinde sürdürür ve toplumun her kesiminden insanın yaşam boyu eğitimine katkıda bulunur.