Hazırlık Fakültesi

 

GENEL TANITIM

 

Dekanın Mesajı

Üniversitemiz Kazakistan başta olmak üzere Orta Asya coğrafyasında tercih edilen bir eğitim kurumu olma noktasında ilerleme günden güne önemli ilerlemeler kaydetmektedir.

Hazırlık Fakültesinde dil eğitimi alarak mezun olan öğrencilerimiz farklı coğrafyalarda dil bilmenin sağladığı avantajla kendilerine yeni kapılar açma fırsatı yakalayabilmektedir. Biz de fakültemizde öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak için tüm olanaklarımızı kullanarak öğrencilerimize her türlü desteği vermekteyiz. Hazırlık Fakültesi, üniversitemizin diğer fakültelerine göre daha farklı bir konumdadır. Çünkü Hazırlık Fakültesinde eğitim almaya gelen öğrencilerimiz ailelerinden genellikle ilk defa ayrılmakta ve ilk defa farklı bir coğrafyaya çıkmaktadırlar. Bu nedenle de gençlerimize huzur ve güven dolu bir ortam sunarken onları hayata hazırlamak bizim en öncelikli görevimizdir.

 

Misyon ve Vizyonumuz

 

Dil eğitimi konusunda öğrenciye sunulan olanakları geliştirmek, eğitimi verilen dilleri en üst seviyede öğretebilmek, üniversite başarı sıralamasında ilk sıralarda yer almak, alt yapı eksikliklerimizi hızla gidermek, üniversitemizin bölgede tercih edilen bir eğitim kurumu olması için katkı sağlamak, akademik kadromuzu çağı takip eden, kendini yenileyen genç ve dinamik bir yapıya dönüştürmek, ülkemizi Kazakistan coğrafyasında en iyi şekilde temsil edebilmektir.

Amacımız; toplumsal değerlere saygılı, ahlaklı, sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek, yaratıcı zekaya sahip, düşünebilen bireyler ve aldığı eğitimle üniversitemizi dünyanın farklı coğrafyalarında temsil eden gençler yetiştirebilmektir.

 

Etik İlkelerimiz

 

İnsan ilişkilerinde iyi niyet ve saygıya özen gösterme,

Kişilerin çıkar çatışmasından kaçınmasını sağlama,

Evrensellik, yenilikçilik ve işbirliği ilkeleriyle hareket etme,

Sorumluluk alabilme ve hesap verebilme,

Fakülte içinde bireyler ve birimler arası ilişkileri her zaman saygı çerçevesinde yürütme,

Dürüstlük, güvenilirlik, hak ve sorumlulukların farkına vararak hareket etme,

Çalışanların kariyerini etkileyecek ve verimini azaltacak her türlü etkenden uzak durma,

İnsan ayrımcılığından kaçınma (etnik köken, cinsiyet, din, mezhep, ülke),

Farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerin kültür, gelenek ve inançlarına saygı duyma,

Öğretim sürecini destekleme,

Öğrencinin bilgi düzeyi ve performansının arttırılması için çalışma,

 

 

 

YÖNETİM

Dekan

Dr. Ögr. Üyesi Erdal Aydoğmuş

Email     : erdal.aydogmus@ayu.edu.kz

Tel: 007725 363 57 45

Belgegeçer: 007725 363 57 45

Dekan Sekreteri

Gulnara RUSTEMOVA

 

 

Dekan Yardımcıları

Dr. Malik JUPANBEKULI

Öğr. Gör. Ahmed BEGDİLLAULI

Dekanlık Personeli

Zhazira ALİBAEVA

Dinara BORİBAEVA

Marzhan ZHARTYBAEVA

 

 

 

Hazırlık Fakültesi

Hazırlık Fakültesi, Ahmet Yesevi Üniversitesinin 1/447 sayılı kararı ile 06.10.1997 tarihinde kurulmuştur. Kuruluş tarihinden itibaren başta Kazakistanlı ve Türkiyeli öğrenciler olmak üzere Türk topluluklarından gelen pek çok öğrenci Türkçe, Kazakça,  Rusça ve İngilizceyi kur sistemine göre öğrenmektedirler. Öğrenciler Hazırlık Fakültesinde güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki dönem sadece dil eğitimini almaktadırlar.  Hazırlıkta okuyan öğrenciler gruplara ayrılarak her grupta iki dil öğretimi gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler dil öğrenimini tamamladıktan sonra fakültelere geçerek 4 farklı dilde branş eğitimlerini devam ettirmektedirler.

Hazırlık Fakültesi öğrencileri eğitim öğretim döneminde 3 ayrı gruba ayrılmaktadır. Birinci grup Türk Kotası (TK) öğrencileridir: Bu öğrenciler Kazakistan vatandaşı olup Türkiye Cumhuriyeti bursu alarak okuma hakkına sahiptir. Yıl sonunda dil eğitiminde başarılı olan öğrenciler öğrenim süresince Türkiye bursuyla okumaktadırlar. İkinci grup ise Türk Dünyası (TD) öğrencileridir: Bu öğrenciler çeşitli ülke ve Türk Cumhuriyetlerinden gelmekte ve Kazakistan Cumhuriyeti bursu ile okumaktadır. Türk dünyası için 200 kişilik kontenjan verilmektedir. Üçüncü grup ise Türkiye (TR) öğrencileri; bu öğrenciler de Kazakistan Cumhuriyeti bursu ile okumaktadır.

 

Kütüphane ve okuma salonu

 

Enstitü bünyesinde kurulan kütüphanemiz Hazırlık Fakültesi binasında ders çalışma ve kitap okuma ortamına uygun olarak düzenlenmiştir. Kütüphanemiz araştırmacıların ve öğrencilerin eğitim, öğretim, araştırma ve genel kültür gereksinimlerine cevap vermektedir. Kütüphanemiz satın alınan ve bağış olarak gelen bilgi kaynaklarıyla günden güne daha da zenginleşmektedir. Kütüphanemizle iç içe bulunan okuma salonu özellikle yurtta barınan öğrencilerin çalışmasına olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Kütüphane ve okuma salonunda çok sayıda kaynak kitap, çeşitli sözlükler, süreli yayınlar, gazete ve dergiler bulunmaktadır. Öğrenciler ihtiyaç duyulan kaynaklara kütüphane memurunun sorumluluğunda ulaşabilmektedir. Hazırlık Fakültesi öğrencileri Kentav Hazırlık Fakültesi kütüphanesinin yanı sıra ihtiyaç duyduğu takdirde Türkistan ana kampüste yer alan kütüphane binasından da yararlanabilmektedir.

 

Kentau Hakkında

 

Kazakistan’ın Güney bölgesinde yer alan Kentau şehri 1955 yılı ağustos ayında kurulmuştur. Kentau kelime anlamı olarak maden dağı anlamına gelmekte ve şehir Karadağ’ın eteğinde bulunmaktadır. 1950’li yıllarda bölgede yer alan işletme, fabrika ve maden ocaklarında çalışmak üzere pek çok insan bu bölgeye göç etmiştir. Ruslar tarafından Kentau şehri kurularak göçle gelen insanlara yerleşim alanı sağlanmıştır. Bu dönemde başta Ruslar olmak üzere şehre Yunanlılar, Almanlar, Koreliler ve Çeçenler göç etmiştir.  1980- 1990 yıllarında ise şehirdeki işletme ve fabrikaların kapatılmasıyla birlikte burada yaşayan farklı milletler göç ederek şehri boşaltmaya başlamışlar ve şehre Kazak halkı yerleşmiştir.

Şehrin yerleşim planı oldukça düzenli ve hava bu şehirde oldukça temizdir. Yollarda özellikle geniş caddeler ve geniş meydanların bulunması dikkati çekmektedir. Ayrıca şehirde kütüphane, kültür merkezi ve parklarda çeşitli sosyal aktivitelerle karşılaşmak mümkündür.

Kazakistan’ın 3. büyük şehri olan Çimkent; Kentau şehrine 260 km mesafede yer almakta ve Çimkent’te  havaalanı bulunmaktadır. Üniversite ana kampüsünün bulunduğu Türkistan şehri ise Kentau’a 30 km'dir.  Türkistan şehrinde kurulan pazar Orta Asya’da yer alan büyük pazarlardan birisidir.

 

KAMPÜS HAKKINDA

Kampüs Hayatı

Üniversitemizin ilk sırada yer alan hedeflerinden birisi de, öğrenim gören öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını sosyal ve etkin bir şekilde değerlendirmesini sağlamak, spor ve sanat faaliyetleri düzenleyerek öğrencilerin bu etkinliklere katılımlarını sağlamaktır. Bu tür katılımlar özellikle Hazırlık Fakültesi öğrencileri için eğitim ve öğretimin bir parçası olmaktadır. Dil eğitimi alan hazırlık sınıfı öğrencileri katıldıkları faaliyetlerde hem farklı milletlerden arkadaşlarıyla kaynaşmakta hem de düzenlenen programlarda eğitimini aldıkları dili daha fazla geliştirebilme olanağı bulabilmektedir.

Üniversitemiz uluslararası bir üniversite olması nedeniyle farklı milletlerden birçok öğrenciyi barındırmaktadır. Bu nedenle farklı milletlere ait oyun, dans ve müzik gibi alanlarda öğrencilerimiz kültürel bilgilerini arttırma fırsatıyla birebir karşılaşmaktadır.

Öğrencilerin yeteneklerine göre spor müsabakaları, konserler, tiyatrolar ve benzeri alanlarda etkinlikler düzenlenmektedir. Bu tür etkinlikler genelde öğrenci kulüpleri aracılığıyla ya da özel günler için organize edilen programların vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Kulüp ve program faaliyetlerinin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan mekân, malzeme, araç ve gereçlerin temin edilmesi kurumumuzun imkânlarıyla sağlanmaktadır.

Üniversitemiz tarafından belirlenen günlerde öğrencilerimiz için Ahmet Yesevi ve Arslan Baba Türbeleri gibi tarihi ve kutsal yerlere gezilerin düzenlenmesinin yanı sıra her yıl Nevruz Bayramı Şenlikleri de organize edilmektedir.

Spor şenliği üniversitemiz kapsamında oldukça yoğun geçmekte, fakülteler arasında spor müsabakalarıyla birlikte heyecan ve eğlence dolu bir hafta yaşanmaktadır.

 

Spor hizmetleri

 

Üniversitemiz Hazırlık Fakültesi binası giriş katında öğrencilerimizin gün içerisinde yararlanabileceği bir spor salonu bulunmaktadır. Salonda jimnastik, kondisyon aletlerinin yanı sıra masa tenisleri bulunmaktadır. Yatakhane binasının arkasında öğrencilerimizin voleybol, basketbol ve futbol oynayabilmeleri için alanlar yer almaktadır.

Öğrencilerimizin sportif faaliyetlere katılmaları için üniversitemiz kapsamında çeşitli spor müsabakaları düzenlenmektedir.  Futbol, basketbol, voleybol, halat çekme, koşma, masa tenisi gibi yarışlara ek olarak satranç ve Kazakistan’da “dokuz kumalak”, Türkiye’de ise “mangala” olarak bilinen zekâ ve strateji oyunuyla ilgili de pek çok yarışmalar düzenlenmektedir.

 

Sağlık Hizmetleri

 

Kentau Hazırlık Fakültesi öğrenci yatakhanesi giriş katında 7/24 öğrencilerimizin sağlık problemlerine anında müdahale edilebilmesi için bir sağlık odası yer almakta ve burada çalışan hemşireler öğrencilere hizmet vermektedir. Sağlık odasında ilk tedavi yapılmakta ve gerek görüldüğü takdirde rahatsız olan öğrenciler Türkistan’da yer alan Üniversitemizin Tıp Fakültesi hastanesine sevk edilmektedir.

 

Ulaşım

 

Kazakistan Kentau şehrinde yer alan Hazırlık Fakültesinde öğretim gören öğrencilerimiz için fakülte bahçesinde bir yatakhane binası bulunmaktadır. Öğrenciler yurttan yürüyerek 1-2 dakika içinde Hazırlık Fakültesine ulaşabilmektedir. Öğrencilere alışveriş imkanı sunan pazar yeri ile yatakhane arasındaki mesafe yürüyerek 4-5 dakika kadardır. Şehrin çok büyük olmaması nedeni ile Kentau içerisinde öğrenciler yürüyerek ya da taksi aracılığıyla kısa sürede meydana ve şehir merkezine ulaşabilmektedir.

Ana Kampüs Kentau’a yaklaşık olarak 30 km  kadardır. Türkistan şehrine gün içerisinde her saatte dolmuş veya diğer araçlarla ulaşım sağlamak mümkündür.

 

Barınma Hizmeti (Yurt)

 

Hazırlık Fakültesinde okuyan öğrencilerimiz için Kentau şehrinde fakülte ile aynı bahçede yer alan 5 katlı bir yatakhane binası bulunmaktadır. Yatakhanemiz yaklaşık olarak 650 öğrencinin barınmasına olanak sağlamaktadır. Öğrencilerimizden yurt ücreti olarak yıllık cüzi bir miktar talep edilmektedir. Yurt binası kızlar ve erkekler olmak üzere ikiye ayrılmakta ve bina içerisinde yemekhane, sağlık odası ve televizyon odası öğrencilerimiz için hizmet vermektedir. Öğrencilerimiz yurtta banyo ihtiyaçlarını belirtilen saatlerde binanın her katında yer alan duş odalarından karşılayabilmektedir. Yatakhane odaları 2-4 kişilik olmakla birlikte odalarda öğrenci yatakları, dolaplar, masalar, sandalyeler yer almaktadır. Yurtta her katta mutfaklar yer almakta ve öğrencilerimiz isterlerse kendi yemeklerini yapmak için ücretsiz olarak bu mutfaklardan yararlanabilmektedir.

 

Beslenme

 

Kentau Hazırlık Fakültesinde bir adet öğrenci kantini ve yatakhane binasında bir adet yemekhane işletilmektedir. Öğrenciler isterse fakülte kantininde isterlerse yatakhane de bulunan öğrenci yemekhanesinde günlük yemek ihtiyaçlarını çok uygun fiyata karşılayabilmektedir. Kantin ve yemekhane de hem yemek çıkarılmakta hem de yemekhanenin kendi fırınında üretilen unlu mamuller de satılmaktadır. Ayrıca öğrenciler istediği takdirde yatakhanenin her katında bulunan mutfak bölümlerini kullanarak kendi yemeklerini hazırlarken buradaki gazlı ve elektrikli aletleri ücretsiz kullanabilmektedir.

 

 

Öğrenci Kulüpleri

 

Türkçe Kulübü

 

Öğrencilerle çeşitli programlar düzenlenerek Türkçe öğretiminin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Öğrencileri dil öğrenim sürecinde; tiyatro oyunlarına; şarkı, şiir ve kompozisyon yarışmalarına yönlendirerek dil gelişimine katkı sağlanması amacıyla tiyatro etkinlikleri yapmak.

 

İngilizce Kulübü

 

Öğrencilerle çeşitli programlar düzenlenerek İngilizce öğretiminin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

Kazakça Kulübü

 

Öğrencilerle çeşitli programlar düzenlenerek Kazakça öğretiminin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

Kültür Salonu

 

Kültür salonu Hazırlık Fakültesinin giriş katında yer almakta ve salonda yıl içerisinde konser, tiyatro, konferans, yarışma ve kulüp çalışmaları olmak üzere pek çok sosyal faaliyet gerçekleştirilmektedir.

 

ÖĞRENCİ KABULÜ

 

Üniversitemize Türkiye, Kazakistan ve Türk Cumhuriyetleri ile Akraba Toplulukları olmak üzere üç şekilde öğrenci kabul edilmektedir.

 

Kazakistan’dan öğrenci kabulü, Kazakistan Cumhuriyeti’nin her yıl yapmakta olduğu UBT sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler yapılan Genel Devlet Sınavı (UBT) sonrasında üniversiteye verilen kontenjanlar dâhilinde bölüm ve programlara yerleştirilmek üzere kabul edilirler.

Türkiye’den öğrenci kabulü, T.C. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler, her yıl ÖSYM başkanlığınca yayınlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda ilan edilen kontenjanlar ve şartlar kapsamında tercihlerine ve puanlarına göre yerleştirildikleri bölüm ve programlara kabul edilmektedirler.

Türkiye ve Kazakistan dışından Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarından öğrenci kabulü, Rektörlüğün kurmuş olduğu Öğrenci Seçme Komisyonları aracılığıyla ya da öğrencilerin bireysel başvurularıyla yapılmaktadır.  Diğer ülke ve topluluklara gönderilen komisyonlar Üniversite Senatosunun belirlemiş olduğu kriterler doğrultusunda öğrenci seçimlerini yapmaktadır. Mülakatla değerlendirilen öğrencilerin orta öğretim başarı puanları da dikkate alınmaktadır. Üniversite tarafından uygun görülen adaylar, eğitim alacakları bölüm ve programları dil hazırlık eğitimi sonunda belirlenmek koşuluyla üniversiteye kabul edilirler. Hazırlık Fakültesinde dil eğitiminde başarılı olan öğrenciler başarı durumlarına göre tercih yaparak bölümlere yerleştirilirler.

Üniversitede zorunlu olarak bir yıllık dil hazırlık eğitimi yapılmaktadır. Dil Hazırlık Eğitiminde Kazakistanlı öğrenciler zorunlu olarak Türk Dili ve İngiliz Dili, Türkiyeli öğrenciler Kazak Dili ve Rus Dili, diğer ülke ve toplulukların vatandaşları ise Türk Dili ve Kazak Dili eğitimi almaktadırlar.

 

Öğrencilerin Hazırlık Fakültesinde gruplara göre almış oldukları dersler;

TD (Türk Dünyası): Bu gruptaki öğrenciler farklı Türk Topluluklarından ve aynı zamanda Afganistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova gibi ülkelerden gelmektedirler. Bu öğrenciler, Kazak Dili ve Türk Dili eğitimi almaktadırlar.

TK (Türk Kotası): Bu gruptaki öğrenciler Kazakistan vatandaşı olup Türk Dili ve İngiliz Dili eğitimi almaktadır.

TR (Türkiye): Bu gruptaki öğrenciler Türkiye vatandaşı olup Kazak Dili ve Rus Dili eğitimi almaktadırlar.

 

2019-2020 Eğitim Öğretim Dönemi

2019-2020 Eğitim Öğretim yılında üniversitemiz Hazırlık Fakültesi TK (Türk Kotası) 335, TD (Türk Dünyası) 195, TR (Türkiye) 51 olmak üzere toplam 581 öğrenciye dil eğitimi vermektedir. Bunun yanında Kazak olup Özbekistan ve Çin’den getirilen 48 öğrenci kursiyer olarak eğitim görmekte ve üniversite sınavına hazırlanmaktadırlar.

Türkiye, Bağımsız Cumhuriyetler ve Kazakistan dışından Türk Cumhuriyetleri ile Akraba Topluluklarından gelen öğrencilerimizin toplam sayısı 195 olup bölüm seçimleri dil hazırlık eğitimlerinin ardından belirlenecektir. Bu öğrencilerimizin ülke ve akraba topluluklara göre dağılımları aşağıdaki şekildedir;

 

Ülke

Bölge

Sayı

Özbekistan

-

31

Özbekistan

Karakalpakistan

2

Kırgızistan

-

31

Türkmenistan

-

36

Azerbaycan

-

6

İran

-

-

Bosna-Hersek

-

3

Arnavutluk

-

-

Moğolistan

-

12

Bulgaristan

-

2

Kosova

-

2

Afganistan

-

20

Moldova

Gagavuzya

-

Rusya

Yakutistan

15

Rusya

Tıva

3

Rusya

Dağıstan

7

Rusya

Karaçay-Çerkezya

3

Rusya

Kabardey-Balkarya

7

Rusya

Tataristan

-

Rusya

Başkurdistan

2

Rusya

Çeçenistan

1

Rusya

Stavrapol

1

Rusya

Sibirya

1

Rusya

Kalmukya-Nogay

1

Çin

Doğu Türkistan

6

 

HAZIRLIK FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ

Kazak ve Rus Dili Bölümü

Kazak ve Rus Dili Bölüm Başkanı

Dr. Akbota MIRZAHANOVA

Bölüm Sekreteri

Gulnar MUSABEKOVA

Öğretim Elemanları

Ayjan ŞINBEKKIZI

Asel ALTINBEKOVA

Gulmira ISATAY

Ğaziza AKİMTAEVA

Janar BAZAROVA

Janat SADUOVA

Karlığa SIRBAEVA

Karlığaş JOLDASOVA

Laura RAYHANOVA

Saule JUMATAEVA

Sayara AŞİMOVA

Urjamal IBIRAEVA

 

Türk Dili Bölümü

Türk Dili Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Burhan Umur ATİKOL

Öğretim Elemanları

Abdullah ÇATAKLI

Ahmed BEGDİLLA

Akbope SULEYMANOVA

Alparslan KARABAĞ

Bakıtgül RAYHAN

Dana BALTABAYEVA

Ercan ORAL

Fatih YAKAR

Güzel SATIK

Halil ÇETİN

Mustafa NERKİZ

Nilüfer IRISBEKOVA

Nuray ORAL

Rahimjan ADİLBEKOV

Recep ARAL

Roza URAZBEKOVA

Şahida HAMİDOVA

Tuğçe Nur KESKİN

 

İngiliz Dili Bölümü

İngiliz Dili Bölüm Başkanı

Dr. Balnur KENJAYEVA

Öğretim Elemanları

Abduhalil ATAHANOV

Aray JOLDIBAYEVA

Mukaddas MİRZAHMETOVA

Mustafa ALP

Müjdat BOĞAZLI

Nadra ERGAŞEVA

Rozalia ŞAFİGULİNA

Saltanat TASIBAYEVA

Zafer ÖZGEN

Zarina MUHAMEDVALİEVA

 

Genel Dersler Bölümü

Genel Dersler Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Rabiga PRALİEVA

Öğretim Elemanları

Lazzat ALİMBEKOVA

Mahabbat MAHATAEVA

Malik SULTANBEK

Mariyaş JARILKASINOVA

Nursulu JANBEKOVA

Rabiga GAYRULLAEVA

Samal POLATBEKOVA

Sarsenbay SARİEV

Talgat MEYRBEKOV

Ulan ŞAYZADAEV

 

 

 

 

 Resimler