İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Fakülte Adı: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Fakülte Dekanı:  Dr. Öğr. Üyesi Gulmira  Mombekova

            İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bologna yönetiminin ilkelerine dayanarak, dünyanın önde gelen üniversitelerinin eğitim politikasının temel prensiplerini göz önünde bulundurarak, proje yönetim ilkelerine dayalı olarak tamamen yeni yönetim yapısına göre çalışmaktadır. 

 

Fakülte Bölümleri

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora