Çin Dili ve Edebiyatı

Çin Dili ve Edebiyatı

Bölümün amacı, öğrencilerin akademik düşünce ve analiz yeteneği kazanmaları, Çinceyi yazılı ve sözlü olarak doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilme becerisini edinmeleri amaçlanmaktadır. Bunun yanında Çin edebiyatı, kültürü, felsefesi ve tarihine yönelik dersler de işlenmekte, öğrencilerin dil becerisi dışında bu konularda da bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

Mezun olan öğrenciler iyi derecede Çince bilen ve Çin’i tanıyan bireyler olarak çalışma hayatına atılmaktadırlar. Mezunlarımız, Türk-Kazak-Rus-Çin ortak yatırımlarında, turizm firmalarında, dış ticaret şirketlerinde, resmi kurumlar ve büyükelçiliklerde, uluslararası şirket ve fabrikalarda tercüman, danışman, uluslararası basın uzmanı, muhabir olarak, kütüphane, arşiv, bilimsel araştırma enstitülerinde asistan olarak, ortaöğretim öğretmeni, yükseköğretim kurumlarında asistan, araştırma görevlisi, olarak çalışabileceklerdir.

 

İDARI BÖLÜM (KAFEDRA)

 

 

 

 

 

Bölüm Adı: Çin Dili ve Edebiyatı

Bölüm Başkanı: Doç.Dr. Kazakbay JANATAYEV

 

Öğretim Üyeleri Listesi

Adı Soyadı Akademik Deece, Ünvan

Janatayev K.A.
Bürkitbaeva M.A.
Saktağanova M.C.
Berdimuratova R.E.
Çakanova S.C.
Baituova A.N.
Karpıkbaeva A.S.
Bekseitova R.M.
Oşakbaeva C.B.
Beysembaeva S.B.
Berdalieva R.Ş.
Tabıldieva G.B.
Rısdauletova G.A.
Kendcaeva B.B.
Taukebaeva R.B.
Andabaeva K.T.
Abdurazakova K.S.
Kainarbekova G.A.
Musaeva K.S.
Mailıgaraeva P.İ.
Yahiaeva G.Ş.
Oştanova M.S.
Bimağanbetova A.K.
Aliphan G.K.
Ercanov M.
Balaubekov M.M.
Düisenova S.A.

Doç.Dr.
Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğretim Görevlisi
Dr.Kıdemli Öğretim Görevlisi
Yrd.Doç.Dr.
Dr.Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Yrd.Doç.Dr.
UTKÜ Prof.Dr.
Doç.
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Prof.Dr.
Başkan Yrd. Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi

 

Bölüm öğretim elemanları 5В018000 Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve 5В021000 Çin Dili ve Edebiyatı alanlarında dersler vermektedir. Bununla birlikte, servis ve pratik ders olarak İngilizce, Arapça ve Latince okutulmaktadır. 5В021000 Çin Dili ve Edebiyatı bölümü 12-13 Mayıs 2015’te devlet akreditasyonundan geçmiştir.

 

Uluslararası İşbirliği

Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği alanlarında Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Erciyes Üniversitesiyle (Kayseri) ve Çin Dili ve Edebiyatı alanında Çin Halk Cumhuriyeti’nin Şın-Can ve Şan-Dun Üniversiteleriyle Mevlana ve Erasmus programları kapsamında akademik hareketlilik ve deneyimi artırma, tecrübe edinme çalışmaları için anlaşmalar yapılmıştır.

 

Akademik Hareketlilik

Akademik Hareketlilik kapsamında Mevlana programıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden (Türkiye) gelen Prof.Dr. Cemile Doğan 01.06.15-13.06.15 tarihler arasında “İngiliz Dilinin Öğretim Yöntemleri” konusunda seminer düzenledi. Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği alanında Türkiye Cumhuriyeti Erciyes Üniversitesiyle ve 5В021000 Çin Dili ve Edebiyatı alanında Çin Halk Cumhuriyeti’nin Şın-Can ve Şan-Dun Üniversiteleriyle Mevlana ve Erasmus programları kapsamında akademik hareketlilik ve deneyimi artırma, tecrübe edinme çalışmaları için anlaşmalar yapılmıştır.

 

İndeksli Makaleler

Bölüm öğretim üyeleri Yrd.Doç.Dr. B.Kenjaeva ile M.Bürkitbaeva’nın «Modeling and exploring base station characteristics of LTE mobile networks» konusundaki makalesi(2014;11(6), 227-233 бб.), B.Abiev’in «National Identity іn Late Kazakhstan's Press (Soviet Period)» konusundaki makalesi (2014;11(6s)) Life Science (İndeks puanı 0,75) dergisinde yayınlandı.

 

Olimpiyatlar

Şakarim Semey Devlet Üniversitesi’nde Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği alanında düzenlenen ders olimpiyatlarında Estau Saltanat, Pernebaeva Kaldıqız, Orazali Şahida 3.sırada yer aldılar.