5B050400 – Gazetecilik

5В050400 – Gazetecilik

Gazetecilik bölümünün amacı; basın sektörüne yetişmiş eleman kazandırmaktır. Öğrenciye temel bir sosyal bilim formasyonu kazandırmak, bu altyapı üzerine öğrencinin, iletişim bilimine ilişkin kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyle donanmasını sağlamaktır.

Mezunlar, yerel ve ulusal basında, haber ajanslarında gazeteci, editör, edebiyatçı, yazar, sorumlu sekreter, tasarımcı; Radyoda: editör, muhabir, video editörü, yönetmen, yapımcı, bölüm başkanı, spiker, haber sunucu, yorumcu görevlerini yapabilmekte, çalıştıkları yayın organlarında kısa sürede üst yönetim kadrolarına yükselebilmektedirler. Yüksek idari kurumlarda basın sekreteri, danışman, tercüman ve büyükelçiliklerde basın ataşesi olarak görev alabilmektedirler.

 

İDARI BÖLÜM (KAFEDRA)

Bölüm Adı: Kazak Dili ve Edebiyatı

Bölüm Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Jazira İSAYEVA

 

 

 

 

 

Öğretim Üyeleri Listesi

Adı Soyadı Akademik Derece, Ünvan

İsaeva J.İ.
Ergöbek K.
Ensegenuly T.
Elikbaev B.
Orazbekuly K.
Kamalqızı Zh.
Serdali B.
Sadıqov S.
Zhılkıbay G.
Qoşanova N.
Ospanova B.O.
Ergöbek S.
Sartbaeva D.
Koşenova T.İ.
İslam D.
Mağcan S.M.
İsmailova Zh.A.
Qarsıbekova Ş.P.
Moldaşeva A.A.
Abdukerimova T.
Bildebekova A.
Tolısbaeva A.T.
Taşimova A.

Yrd.Doç.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
UTKÜ Prof.Dr.
Doç.Dr.
UTKÜ Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Dr. Kıdemli Öğretim Görevlisi
Dr. Kıdemli Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi

 

Bölüm esas 1991 yılında “Kazak Dili ve Edebiyatı” bölümü olarak kurulmuştur. Bölüm öğretim üyeleri 3 lisans: 5B011700 –Kazak Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, 5B020500 – Kazak Dili ve Edebiyatı, 5В050400 – Gazetecilik, 1 yüksek lisans: 6M020500 – Kazak Dili ve Edebiyatı, 1 doktora programı: 6D011700 – Kazak Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde dersler vermektedir. Fakültenin tüm bölümlerinde servis ve pratik ders olarak Kazak Dili dersi verilmektedir.

 

Uluslararası İşbirliği

Türkiye Cumhuriyeti’nin Gazi, Erciyes, Atatürk, Hacettepe Üniversiteleriyle ve ABD Ogayo Üniversitesi ile (5В050400 – Gazetecilik alanında) Kazak Dili ve Edebiyatı bölümü arasında Mevlana ve Erasmus programı kapsamında öğretim üyeler ve öğrencilerin akademik hareketliliği ile bilgi görgü eğitimi için ilişkiler kurulmuştur, online dersler verilmektedir.

 

Akademik Hareketlilik

Akademik Hareketlilik kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Ege Üniversitesi’nden Prof. Gürer Gülsevin 01.12.- 13.12.2014 tarihler arasında, E.Skripps Gazetecilik Okulu’nun profesörü, Uluslararası Gazetecilik Enstitüsü’nün Müdürü Ph.D. Yusuf Kaliango25.10.2014-08.11.2014 tarihler arasında bölüm öğrencilerine ders vermiştir. Fakülte ile Kazak Devlet Kızlar Pedagojik Üniversitesi arasında öğrenci ve öğretim üyeleri değişimi, online dersler ile ilgili 28.12.2011 tarihinde 11/1144 sayılı anlaşma yapılmıştır ve bu anlaşmaya göre çalışmalar yürütülmektedir.

 

Bilimsel Projeler

2015-2017 yılları kapsayan İki öğretim üyesinin projesi K.C. Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir.

1. Prof.Dr. K.Ergöbek “19.yüzyılın Başında Türk Halkları Edebiyatı ve Alaşorda”.

2. Doç.Dr. Zh.Kamalqızı “K.C. Milli İlim Akademisi akademiği R.Berdibay’ın Çalışmaları ile Araştırmalarındaki Türklük ve Etnopedagojik Potansiyeli” 12.02.2015 tarihli ve 175 sayılı proje anlaşması.

 

İndeksli Makaleler

 

Doç.Dr.S.Sadıkov Special Features, Singualarity and Particulars of the Kazakhstani Jurnalism in the Period of Independence/«Life Science Jоurnal» 11(3s) Pages (USA), 2014;

Doç.Dr.B.SerdaliOf National Identity іn Late Kazakhstan's Press (Soviet Period)/ «Life Science Jоurnal» – 2014; 11(6s):40-42]. (ISSN:1097-8135). http://www.lifesciencesite.com.

 

Olimpiyatlar

Al-Farabi Kazak Milli Devlet Üniversitesi’nde Gazetecilik alanında ders olimpiyatlarında öğrencilerimiz Şarapov A. Temirhan A. Aynabekov E. 1.sırada yer aldılar.

Şakarim Semey Devlet Üniversitesi’nde Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği alanında ders olimpiyatlarında Estay S. Pernebaeva Q. Orazali Ş. 3.sırada yer aldılar.