Kimya Öğretmenliği-5B011200

Kimya Öğretmenliği-5B011200

 

Bölümün amacı, ortaöğretim kurumlarına yönelik olarak, öğretmenlik mesleğine uygun donanım ve birikime sahip, insan kaynaklarını ülke ihtiyaçlarına uygun değerlendiren öğretmen adayları ve yüksek öğretim kurumlarına akademisyenler yetiştirmektir.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere, Ahmet Yesevi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Öğretmenliği Lisans diploması verilir.

Dört yıllık program sonunda lisans derecesiyle mezun olan öğrencilerimiz, ortaöğretim okullara Kimya öğretmeni olarak atanabilmektedirler. Çeşitli sanayi dallarında farklı pozisyonlarda iş bulabilmektedirler. Mezunlar ayrıca, yüksek lisans ve doktora programlarına girebilmekte ve bu dallarda akademisyen olabilmektedirler.

 

İDARİ BOLÜM (KAFEDRA)

Bölüm adı: Ekoloji ve Kimya

Bölüm başkanı: Prof.Dr. Ravşan NURDİLLAYEVA

 

 

 

 

Bölümün amacı, uluslararası seviyedeki eğitim merkezinde, modern dünyanın gerekçelerine uygun bir şekilde, kaliteli ve bilinçli eğitim vermek, bağımsız devletimizin kalkınmasına katkıda bulanacak kişiler ve bilgili uzmanlar hazırlamak.

 

Bölüm Öğretim Elemanları

Adı Soyadı Akademik Derece, Ünvan

Nurdillaeva R.N.
Zhumadillaeva S.A.
Sarbaeva G.T.
Zhylysbaeva Gulhan
Meirbekov A.T.
Kabdrahimova A.K.
Altynbekova M.O.
Abzhalov B.S.
Sarbaeva Q.T.
Abdraymova Q.T.
Shalabaeva G.S.
İbragimova E.Q.
Erimova A.Zh.
Meirbekova G.P.
Tasbolat B.
Urazbaev A.K.
Shayhidinuly Zh.
Belasarova Sh.M.
Erdemqul G.A.

Doç.Dr.
UTKÜ Prof.Dr.
UTKÜ Prof.Dr.
UTKÜ Prof.Dr.
UTKÜ Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Dr.Kıdemli Öğretim Görevlisi
Dr.Kıdemli Öğretim Görevlisi
Dr.Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
UTKÜ Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi

 

Uluslararası İşbirliği

Uluslararası burs programları kapsamında bölüm yurtdışındaki birkaç yükseköğretim kurumlarıyla işibirliği yapmaktadır. Bunlar:

- Valencia Politeknik Enstitüsü (Espanya)

- Kıbrıs Üniversitesi (Kıbrıs)

- Middlesex Üniversitesi (İngiltere)

- Leipzig Üniversitesi (Almanya)

 

Akademik Hareketlilik

Akademik hareketlilik kapsamında bölüm öğretim üyeleri ile öğrencilerin tecrübe değişimi iyi bir şekilde yürütülmektedir. Bölüm öğrencileri Türkiye’nin Muğla ve Gazi Üniversitelerinde 1 dönem eğitim gördüler. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından 6 öğretim üyesi: Muğla Üniversitesi’nden Mehmet Ali Özler, Valencia Politeknik Üniversitesi’nden Feliks-Franses, Rusya Okuyanus Bilimleri Enstitüsü’nden P.O.Zavyalov, N.A.Rimskii-Korsakov, M.B.Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi’nden P.N.Makkaveev ve Gazi Üniversitesi’nden Yüksel Tufan lisans ve yüksek lisans öğrencilere ders verdiler ve seminerler düzenlediler.

 

Bilimsel Projeler

Bölüm öğretim üyeleri Uluslararası Tempus Programı’na icracı olarak katılmaktadır:

1. №158918-TEMPUS-2009-АТ-JPCR «E-öğretim ve Yeniden Düzenlemenin Altyapısı ve Eğitimin Yetkinliği»;

2. №530718-Темпус-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR «Интегрированное управление водооборотом: повышение способности, квалификации и влияния в образовании и бизнесе».

 

Patentler

Bölüm öğretim üyeleri bilimsel araştırma çalışmalarının neticesi olarak 2014-2015 öğretim yılında 11 inovasyon patent almışlardır.

 

İndeksli Makaleler

2014-2015 eğitim yılında 2 makale uluslararası indeksli dergilerde yayınlanmıştı.