5В010900-Matematik Öğretmenliği

5В010900-Matematik Öğretmenliği

 

Programın temel amacı, sahip olduğu temel alan ve meslek bilgisiyle kendini geliştirebilen, matematik eğitimine yönelik olumlu tutum ve davranışlara sahip, toplum ve çevre sorunlarına duyarlı, mesleğini etik kurallar çerçevesinde icra eden, ülkemizin ve çağdaş dünyanın ihtiyaçlarına uygun nitelikte, özgüveni tam öğretmenler yetiştirmektir.

Mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarına matematik öğretmeni olarak çalışabilmektedirler. Bununla birlikte, bu bölümü bitirmiş olan öğrenciler yüksek lisans programına devam edebilmektedir.

 

İDARI BÖLÜM (KAFEDRA)

 

 

Bölüm adı: Matematik

Bölüm Başkanı: Dr. Mayra KOŞANOVA

 

 

 

 

Bölüm Öğretim Elemanları

Adı Soyadı Akademik Derece, Ünvan

Turmambekov Torebay
Baqıtbaev Abduhayr
Qurmantaev Abil
Abdumanapov Omirzaq
Bekmurzaev Beybit
Bekbaev Sattar
Sarıbaeva Alya
Ormanova Ganya
Ualihanova Bayan
Usembaeva İndira
Ramankulov Şerzod

Bolüm Başkanı, Prof.Dr.
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Dr. Kıdemli Öğretim Görevlisi
Dr. Kıdemli Öğretim Görevlisi
Dr. Kıdemli Öğretim Görevlisi
Yrd.Doç.Dr .
Yrd.Doç.Dr.
Master, Öğretim Görevlisi
Master, Öğretim Görevlisi
Master, Öğretim Görevlisi

 

Bölüm öğretim üyeleri,5В010900, 5В060100 – Matematik Öğretmenliği, Matematik alanlarnda lisans, 6M060100 – Matematik, 6М070500 – Matematik ve Bilgisayar Tasarımı alanında yüksek lisans, 6D010900 – Matematik Öğretmenliği, 6D070500 – Matematik ve Bilisayar Tasarımı alanlarında Ph.D. doktora dersleri vermektedir.

 

Uluslararası İşbirliği

M.Ulıqbek Özbekistan Milli Üniversitesi “Matematiksel Fizik” Bölümü ile Güney Ural Devlet Ünversitesi (RF) “Matematiksel Analiz” Bölümü ile işbirliği ilişkiler kurulmuştur.

 

Akademik Hareketlilik

Novosbir Devlet Üniversitesi’nden (Rusya) Prof.Dr. Sergey Grigoreviç ÇERNY bölümdeki yüksek lisans ve doktora öğrencilerine 22.09.2014-03.10.2014 tarihleri arasında ders vermiştir. Bulgaristan Cumhuriyeti Varna Free Üniversitesi’nde 29.09.2014-30.01.2015 tarihleri arasında öğrencilereğitim aldılar.

 

Bilimsel Projeler

Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı’nın Eğitim Komitesi’nin 2015-2017 tarihler arasında “bilimsel araştırılan projeleri finanse etme” yarışmasına Doç.Dr. M.Sultanov katılarak, “Matematiksel Tasarımının Tomografi Hesaplarındaki Sayısal Algoritmaların ve Programların Kurmak” konusu üzerninde bilimsel araştırma çalışmaları yürütülmektedir.

 

İndeksli Makaleler

Öğretim elemanlarının 2014-2015 öğretim yılnda yayınlanan makaleler listesi:

  1. Turmetov B.Kh. Solvability of fractional analogues of the Neumann problem for a nonhomogeneous biharmonic equation // Electronic Journal of Differential Equations. –2015. –V. 2015, No. 82. –Р. 1–21. ImpactFactor(2013): –0.41
  2. TurmetovB.Kh., Torebek B.T. Модифицированные операторы Баврина и их применения//Дифференциальные уравнения. -2015, -Т.51, № 2,-С. 240–250 ImpactFactor(2013): –0.41
  3. Turmetov B.Kh., Berdyshev A.S., Cabada A. On Solvability of Some Boundary Value Problem for Polyharmonic Equation with Boundary Operator of a Fractional Order //Applied Mathematical Modelling. –2015.doi:10.1016/j.apm.2015.01.006. Impact Factor(2013): –2.158
  4. Turmetov B.Kh, Torebek B.T.On solvability of some boundary value problems for a fractional analogue of the Helmholtz equation//New York J. Math.-2014.20, 1237-1251