5В010300 – Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmenliği

5В010300 – Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmenliği

Gelecek meslek sahiplerinin çalışma alanları: genel eğitim veren ortaokullar, okul öncesi terbiye ve eğitim sistemi, pedagojik kolejler, özel ortaokullar ve yükseköğretim kurumlar.

Mesleki hizmet türleri: düzenleme ve teknolojik işler (pedagojik teknoloji esasında eğitim faaliyetlerini düzenleme), değişik yönetim, planlama ve projelendirme (ilkokullardaki eğitim modellerini geliştirme).

 

İDARI BÖLÜM (KAFEDRA)

 

Bölüm adı: Pedagojik Bilimler Bölümü

Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Camile TORIBAYEVA

 

 

 

 

 

Bölüm Öğretim Elemanları

№ Adı, Soyadı Akademik derece, ünvanı

 1. Torıbaeva C.Z. Prof.Dr.
 2. Ospanova B.A. Prof.Dr.
 3. Usmanov A.A. Prof.Dr.
 4. Atemova K.T. Prof.Dr.
 5. Berkimbayev K.M. Prof.Dr.
 6. Musabekova G.T. Doç.Dr.
 7. Kulahmet B.Ö. Doç.Dr.
 8. Kişibaeva D.J. Doç.Dr.
 9. Cumadullaeva A.A. Doç.Dr.
 10. Saduova J.N. Doç.Dr.
 11. Meldebekova Ü.İ. Doç.Dr.
 12. İskakova P.K. Doç.Dr.
 13. Kerimbayeva B.T. Ph.D.Kıdemli Öğretim Görevlisi
 14. Erimbetova G.H. Dr. Kıdemli Öğretim Görevlisi
 15. Daniyarov T.A. Dr. Kıdemli Öğretim Görevlisi
 16. Düysenova J.K. Öğretim Görevlisi
 17. Rısbekova L.K. Kıdemli Öğretim Görevlisi
 18. Aşıqbaeva G.D. Kıdemli Öğretim Görevlisi
 19. Saurbaeva U.J. Kıdemli Öğretim Görevlisi
 20. Umbetova A.K. Öğretim Görevlisi
 21. Paştanov S.U. Öğretim Görevlisi
 22. Kasımova J.D. Öğretim Görevlisi
 23. İsmahanbetova B.A. Öğretim Görevlisi
 24. Arıstanbaeva A.T. Öğretim Görevlisi
 25. Aynakbaev B.T. Öğretim Görevlisi

 

Bölümde 5В010300– Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmenliği alanında lisans, 6М010300-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmenliği alanında yüksek lisans, 6D010300-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmenliği alanında doktora programlarında dersler verilmektedir.

 

Meslek Değerlendirmesi

5В010300 –Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmenliği bölümü 2014 yılında Kazakistan Cumhuriyeti’nin Yüksek Öğretim Kurumları sıralamasında 2.sırada yer almıştır.

 

Uluslararası İşbirliği

Bölüm yakın ve uzak yurtdışı yükseköğretim kurumlarıyla uluslararası bilim ve eğitim alanında ilişkiler kurmuştur.

 1. Türkiye Cumhuriyeti Gazi Üniversitesi’ndeki Prof.Dr. Tayip Duman ve Doç. Sabri Çelik ile iletişim kurularak bilimsel ve yöntemsel çalışmalar yürütülmektedir.
 2. Rusya Federasyonu Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Prof.Dr. B.S.Sobkin ile bilim ve eğitim alanında anlaşma yapılarak, bilimsel ortaklık ilişkisi kurulmuştur.

 

Akademik Hareketlilik

2013-2014 öğretim yılında 5В010300 – Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmenliği bölümündeki A.Togızbay ve I.Djeparov “Mevlana” karşılıklı öğrenci değişim programı kapsamında Gazi Üniversitesi’nde, yüksek lisans öğrencileri U.Kosjanova, A.Kalieva, S.Kutımova, T.Küzderbaeva akademik hareketlilik kapsamında 3.dönem eğitimini Gazi Üniversitesi’nde aldılar. Bununla birlikte, doktora programı öğrencileri D.Berdi, B.Omarov, İ.Sagdullaev, A.Jorabekova Moskova şehrinde, B.Toybekova Ankara şehrindeki Gazi Üniversitesi’nde bilgi alış-verişinde bulunmuşlardır.

 

Bilimsel Projeler

“Yüksek Mesleki Öğretim İçeriğinin Modernleştirme Problemleri” konusunda bölüm öğretim üyeleri bilimsel araştırma çalışmalarını yürütmektedir ve bilimsel projelere katıldılar. 2014-2015 öğretim yılında 6 bilimsel proje hazırlanarak ulusal yarışmalara sunuldu.

 

Patentler

Eğitim kalitesi içeriğinin modernleştirilmesi amacıyla bölüm öğretim üyelerinden Prof.Dr. K.M.Berkimbayev 7 patent sahibi, Dr. B.T.Kerimbayeva 1 patent sahibi, bununla birlikte Prof. C.Torıbayeva, Master Öğretim Görevlisi A.Arıstanbayeva’nın hazırladığı elektronik kitaplar ve ders kitaplarına telif hakkı ve patentler almıştır. Telif hakkı ve patentlerin toplam sayısı: 10.

 

İndeksli Makaleler

Bölüm öğretim üyeleri ISI Thomson Reuters и Scopustarafından taranan From the Perspective of the Competence Approach, Middle-East Journal of Scientific Research, European Applied Sciences dergilerinde 18 bilimsel makale yayınlamışlardır.

Bölümde 6 Prof.Dr., 9 Doç.Dr. yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ders vermektedir. Bölüm Başkanı Prof.Dr. C.Torıbayeva, Prof.Dr. B.A.Ospanova, Prof.Dr. K.M.Berkimbayev «Yükseköğretim Kurumu Üstün Başarılı Öğretim Üyesi» bursunun sahipleridir.