Merkez Kampüs - Türkistan

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi