KAZTEP

KAZTEP - Kazakistan Türkçesi ile Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Mütevelli Heyet (Ankara, TÜRKİYE),  Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin en üst yönetim organıdır.  Devletlerarası Anlaşma onayı Kazakistan Cumhuriyeti 9 Ocak 2012 tarihli No: 531-IV sayılı Kanun kararı temelinde kurulmuştur. 24.06.2014 tarihinde gerçekleşen Mütevelli Heyet  48.Toplantısı’nda  “Üniversite eğitim sürecini düzenleme Yönetmeliği” kararının 7.maddesi uyarınca üç tür eğitim programı uygulanmaktadır: Örgün, Açık ve Uzaktan eğitim.

Klasik anlamdaki yüksek öğretim sisteminin, bilinen pek çok zorlukları ve sınırlayıcı unsurları sebebiyle, bu alandaki ihtiyacı yeterince karşılayamadığını dikkate alan Üniversitemiz Mütevelli Heyeti, 2001 yılında Uzaktan Eğitim Fakültesini Türk Dünyasına yönelik bilgisayar iletişim ağı (internet) ortamında etkileşimli (interaktif) olarak uzaktan eğitim faaliyetlerini başlatmaya karar vermiştir. Bu direktif doğrultusunda yeniden teşkilatlandırılan Türkistan Uzaktan Eğitim Fakültesi 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılından itibaren “internet ortamında uzaktan eğitim programlarını” başlatmış, yüksek öğretimin önündeki zaman ve mekan engellerini ortadan kaldırmış, işine veya özel hayatına ait sebeplerle üniversiteye devam etme imkanı bulamayan, yahut Türkiye Türkçesi ile öğrenim görme arzusuna rağmen, dünyanın farklı bölgelerinde yaşıyor olmaları sebebiyle buna imkan bulamayan insanlara yeni bir fırsat yaratmıştır.

2013 yılında, Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak yeniden teşkilatlanan TürTEP, 2013 yılı başından itibaren, Rektörlüğe doğrudan bağlanmış, üç (3) yeni Yüksek Lisans Programının açılmasına karar verimliş, hazırlıklar tamamlanınca da eğitim –öğretime başlanması planlanmıştır. TürTEP, faaliyetini Ankara’da sürdürmektedir

Ocak 2016 yılında Mütevelli Heyet finansmanıyla KazTEP uzaktan eğitim merkezi açıldı. Bugünde merkez 5 lisansüstü eğitim programında faaliyet sürdürmektedir.

 

KazTEP'in amacı; Kazakistan Cumhuriyeti lisansüstü eğitim sisteminde uzaktan eğitim sisteminin gelişme boyutunu belirleyecek, deneyimleri biriktirecek ve erişebilir uzaktan eğitim sistemi oluşturmaktır.

 

Bölümler

• Sağlık Kurumları İşletmeciliği

• Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

• Turizm İşletmeciliği

• Bilgisayar Mühendisliği

• Yönetim ve Organizasyon