Kütüphane

Kütüphanelerin,  üniversitenin, eğitimin ve bilimsel araştırmanın temel parçası olması sebebiyle, kütüphane kaynakları sürekli geliştirilmektedir. Kütüphane binası 2014 yılı sonunda tamamlanmış ve 2015-2016 Eğitim-öğretim yılında hizmet vermeye başlamıştır.

 

Kütüphane açık raf sistemi ile hizmet vermektedir. Kütüphanede  uluslararası standartlara uygun olarak Dewey On'lu Sınıflandırma Sistemi kullanılmaktadır. Kütüphanedeki mevcut enformasyon kaynaklarının kayıtları IRBIS Kütüphane programına aktarılmış durumdadır. Bu programa erişim kütüphane içerisindeki bütün bilgisayarlardan yapılabilmektedir. Üniversitenin bilgi işletim sistemi aktif hale geldiği anda, IRBIS Web üzerinden taranabilecektir. Kütüphane bu yöndeki bütün çalışmalarını tamamlamış durumdadır.

2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren Üniversitemiz Ulakbim'in Türkiye'deki bütün üniversitelere sağlamış olduğu uluslararası veritabanlarından yararlanma programına dahil edilmiştir. Bu sayede üniversitemizdeki öğretim elemanı, öğrenci ve idari personel uluslararası 11 veritabanına erişebilmekte, eğitsel ve akademik çalışmalarından bunlardan yararlanabilmektedir. Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığının destekleriyle Ulusal İlmi Teknik Bilgi Merkezi ile sözleşme imzalanarak Web of Knowledge (Thomsen Reuters), Springer, Sience adlı tam metinli veri tabanı kullanıma açılmıştır.

 

 

 

Üniversite web sitesinin eğim portalına elektronik ders kitapları ve syllabuslar yerleştirilmiş, öğretim elemanları ve öğrencilerin hizmetine sunulmuştur.

 

 

 

 

 

2015 yılında Kütüphanemizde güvenlik sisteminin alınması yönündeki çalışmalar tamamlanmış ve enformasyon kaynaklarının bu sisteme göre tanımlanması işlemlerine başlanmıştır. 2016 yılında bu çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır. Üniversitemizin bilgi işlem sistemi aktif hale geldiğinde şu anda manual olarak sürdürülen ödünç verme işlemleri, elektronik ortamda verilmeye başlanacaktır.

 

 

 

Kütüphanemiz 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren, tamamen kütüphane hizmetleri için planlanmış ve yapılmış yeni hizmet binasına taşınmış ve hizmetlerini burada sürdürmeye başlamıştır. Yeni Kütüphane binası 6595,68 m2 lik bir alanda hizmet vermektedir. Kütüphanede 6 okuyucu salonu mevcuttur ve aynı anda 450 kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahiptir. Günde yaklaşık 2.500-3.000 okuyucu kütüphaneden yararlanmaktadır.

 

 

 

 

1 merkez ve iki şube kütüphanede toplam 34 personel ile hizmet sunmaktadır. Kütüphane Pazartesi - Cuma günleri 09 - 21.00, Cumartesi 9.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Yayınlar

2014-2015

2015-2016

Ders kitapları

640712

642843

Bilimsel yayınlar

81402

81403

Edebi yayınlar

17886

18040

Elektronik yayınlar- CD

17200

17220

Toplam

757200

759506

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kütüphane internet sayfası:
http://lib.ayu.edu.kz/tr/