Lojmanlar

Üniversitemizde görev yapan öğretim üyelerinin konaklama ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Türkistan yerleşkesi içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 80 adet lojman yaptırılarak, 2000 yılında hizmete açılmıştır.

 

Her biri iki katlı ve sekiz daireli olarak inşa edilen lojmanlar, mimarî yapıları itibarıyla Türkistan şehrinin genel görünümüne aynı zamanda estetik katkı sağlamaktadır. Lojmanlarımızda gerekli ev eşyaları mevcuttur.

 

 

 

Lojmanlardan, akademik personelin yanı sıra, mevcut imkânlar dâhilinde idarî personel de yararlanmaktadır.