Rus Dili ve Edebiyatı

Rus Dili ve Edebiyatı

Bölümün öncelikli amacı, Rus dilini, edebiyatını ve kültürünü tanıyıp, benzer ve farklı özelliklerin anlaşılabilmesini ve bunun meslek yaşamında avantaj haline gelmesini sağlayacak kadar iyi düzeyde Rusça öğretmektir. Rusçayı çok iyi seviyede bilen, bu dile hâkim, klasik, çağdaş ve aktüel metinleri okuyup anlayabilecek, kendisinin ve başkalarının düşüncelerini yetkin biçimde bu dile aktarabilecek, elde ettiği bilgileri bilimsel araştırmalarda objektif olarak değerlendirebilecek bireyler yetiştirmek, bölümümüzün hedefleri arasında yer almaktadır.

Mezun olan öğrenciler başta üniversiteler olmak üzere, devlet kurumlarında ve özel şirketlerinde istihdam edilmektedirler. Mezunlarımız, öğretmen, araştırma görevlisi olabilmektedir, tercümanlık hizmeti verebilmektedir.

 

İDARI BÖLÜM

 

 

 

 

Bölüm Adı: Rus Dili ve Edebiyatı

Bölüm Başkanı: Doç.Dr. Kazakbay JANATAYEV

 

Öğretim Üyeleri Listesi

Adı Soyadı Akademik Deece, Ünvan

Janatayev K.A.
Bürkitbaeva M.A.
Saktağanova M.C.
Berdimuratova R.E.
Çakanova S.C.
Baituova A.N.
Karpıkbaeva A.S.
Bekseitova R.M.
Oşakbaeva C.B.
Beysembaeva S.B.
Berdalieva R.Ş.
Tabıldieva G.B.
Rısdauletova G.A.
Kendcaeva B.B.
Taukebaeva R.B.
Andabaeva K.T.
Abdurazakova K.S.
Kainarbekova G.A.
Musaeva K.S.
Mailıgaraeva P.İ.
Yahiaeva G.Ş.
Oştanova M.S.
Bimağanbetova A.K.
Aliphan G.K.
Ercanov M.
Balaubekov M.M.
Düisenova S.A.

Doç.Dr.
Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğretim Görevlisi
Dr.Kıdemli Öğretim Görevlisi
Yrd.Doç.Dr.
Dr.Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Yrd.Doç.Dr.
UTKÜ Prof.Dr.
Doç.
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Prof.Dr.
Başkan Yrd. Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi