Sağlık Merkezi

Üniversitemiz yerleşkelerinde bulunan öğrenciler, çalışanlar ve ailelerin ilk sağlık kontrolünün ve tedavilerinin yapıldığı bir sağlık merkezi bulunmaktadır.

Türkistan Merkez Yerleşkesi Öğrenci Yurtları içerisinde bulunan Sağlık Merkezi, 1993 yılından bu yana hizmet vermektedir.

Üniversite görevlilerine, ailelerine ve öğrencilere 24 saat acil yardım hizmeti sunan merkezde; terapi (bütün personele yönelik), fizik tedavi ve pansuman hizmetleri verilmektedir. Merkezde dört yataklı bir de revir bulunmaktadır.

Merkezde, günde yaklaşık 60 hastaya sağlık hizmeti verilmekte olup, yılda en az bir defa bütün üniversite personeli sağlık taramasından geçirilmektedir. Üniversitelerarası spor müsabakaları gibi yarışmalarda da yardımcı sağlık hizmeti, yine bu merkez tarafından yerine getirilmektedir.

Üniversitemizin yemekhane, kafeterya ve diğer birimlerinin temizlik ve çevre sağlığı konuları da yine Sağlık Merkezi personeli tarafından denetlenmektedir. Sağlık Merkezi’nde, acil durumlardaki ilâçlar, öğrencilere ücretsiz olarak verilmektedir.