Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

Üniversite Hakkında

Hayır. Üniversitemiz 29.04.1993 tarih ve 3904 sayılı kanun Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetlerinin uluslararası anlaşma ile kurdukları ortak devlet üniversitesidir.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Evet. Diplomalarımız YÖK tarafından tanınmaktadır. Ayrıca bir denklik işlemi yapmak gerekmez.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin seçme, kabul ve yerleştirme işlemleri, ilgili bölümler için öngörülen puan türlerine göre ÖSYM tarafından yapılır. Üniversitemizi yerleştirilen adayların, ilan edilen tarihlerde Ankara’daki Mütevelli Heyet Başkanlığında ön kayıtları yapılır.
Üniversitemize yerleşen öğrencilerin, Kazakistan vize işlemleri Başkanlığımızca yapılır. Öğrencilerimizin vize işlemlerinin en kısa zamanda tamamlanmasını müteakip Türkistan'a ulaştırılmaları, Mütevelli Heyet Başkanlığı'nca koordine edilir. Öğrencileri ilk gidişlerinde Mütevelli Heyet Başkanlığından bir görevli refakatinde toplu olarak Üniversiteye ulaşımları sağlanır. Öğrenci kesin kayıtları Üniversite Rektörlüğünce yapılır. Kesin kayıtta ayrıca belge istenmemektedir.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Üniversitemizde eğitim dili Türkiye Türkçesi ve Kazak Türkçesi'dir. Hazırlık sınıfında Kazakça, Rusça dillerinde eğitim verilmektedir.
T.C. vatandaşı öğrencilerin, hangi bölüme yerleştirilmiş olurlarsa olsunlar, bir yıl hazırlık sınıfı okumaları ve başarılı olmaları gerekmektedir. Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin, Üniversite ile ilişiği kesilir.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Üniversitemizde örgün eğitim, ücretsiz ve harçsızdır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Üniversitemizde okumaya hak kazanan öğrencilere, her yıl (yılda bir defa) gidiş için 500 USD ( 180.000 T ), geliş için 500 USD karşılığı ( 180.000 T ) Tenge yol ücreti Kazakistan’a gittikten sonra Üniversitesi Rektörlüğünce Tenge olarak ödenir. Hazırlık sınıfında okuyan öğrencilere yaklaşık 50 USD karşılığı Tenge, üst sınıfta okuyan öğrencilere yaklaşık 100 USD karşılığı Tenge burs verilir; 1. sınıfın 1. döneminden itibaren her bir dersin notu en az 2,33 olması halinde öğrencinin bursu devam eder. Hazırlık hariç, üst sınıfta okuyup da bir dersten 2,33’den düşük not alan veya başarısız olan öğrenciler, öğrenimlerine ücretsiz olarak devam eder ancak burs haklarını kaybederler. Ayrıca öğrencilerimiz, burs/kredi için TC Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurabilmektedir. Öğrenciler, barınma ve kişisel giderlerini kendileri karşılar. Bir öğrencinin aylık şahsi giderleri ortalama 250 - 300 USD civarındadır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Üniversitemiz, modern kız ve erkek öğrenci yurtlarına sahiptir. Türkistan Yerleşkesinde, yaklaşık 650 kişilik kapasiteli erkek ve kız yurtlarımız, öğrencilerimize hizmet vermektedir. Ayrıca Türkistan ve Kentav şehirlerinde öğrenci yurtları bulunmaktadır. Hazırlık sınıfındaki öğrencilerin yurtta kalmaları zorunludur. Hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler ilk yıl Kentav şehrindeki öğrenci yurtlarında kalmaktadır. Yurt ücreti aylık yaklaşık 12 USD karşılığı Tengedir.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Üniversitemizden alınan diplomaların Kazakistan ve Türkiye’de aynı alan ve aynı düzeyde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının diplomalarına ve bunlara verilmiş haklara eşdeğerliliği kanunla sağlanmıştır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Üniversitenin Türkistan yerleşkesinde bulunan yemekhanede aynı anda 400 kişinin yemek yiyebileceği öğrenci yemekhanesi, modern bir donanıma sahiptir. Öğrencilerimiz, yemekhaneden, tabldot usulüyle yiyebilecekleri 4 çeşit yemek için ortalama yaklaşık 1,5 - 2 USD karşılığı Tenge ücret ödeyerek yararlanabilmektedir. Yemekhanede öğle ve akşam yemeği olmak üzere 2 öğün yemek verilmektedir.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Türkiye’den gidecek öğrencilerin Türkistan’a ulaşımı Türk Hava Yolları ve Astana Hava Yolları ile direkt yapılabilmektedir. İstanbul-Türkistan arası yaklaşık 5 saattir.
Türkiye ile Türkistan arasında 3 saatlik bir saat farkı vardır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Hukuk ve Tıp Fakültesine Türkiye’den öğrenci alınmamaktadır. ÖSYM’nin her yıl yayınladığı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan Üniversitemizde tercih edebileceğiniz bölümlere, bölümlerin kontenjanlarına ve tavan taban puanlarına ulaşabilirsiniz.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Hazırlık sınıfı eğitimi Ekim ayının ilk haftası, üst sınıfların eğitimi Eylül ayının ilk haftası itibariyle başlamaktadır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 11. Maddesine göre; T.C. uyruklu öğrenciler, kayıtlı olduğu programdan başka bir programa geçiş yapamazlar.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

TC vatandaşları Erasmus Programı ile Avrupa üniversitelerine gidebilir. Gidebilmesi için B2 seviyesinde İngilizce bilme zorunluluğu vardır. Her sene belirli tarihlerde Seviye Belirleme Sınavları yapılmaktadır. Bu sınavlar Türkçe ve İngilizcedir. Bu sınavlardan en yüksek puan alan öğrenciler anlaşmalı olduğumuz Avrupa üniversitelerinde 1 dönemliğine eğitim hakkı kazanmaktadır. TC vatandaşı öğrenciler Mevlana Değişim Programından yararlanamamaktadır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Üniversitemiz hastanesinde ve sağlık merkezinde öğrencilere sağlık hizmeti ücretsiz verilmektedir.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Üniversitemize yerleşen TC vatandaşı öğrencilerin hazırlık sınıfında yurtta kalması zorunludur. Üst sınıflarda evde kalmak isteyen öğrenciler için ev kiraları; Türkistan şehrinde 130-300 ABD Doları civarında, Kentav şehrinde ise 100-250 ABD Doları civarındadır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Kayıt dondurma, öğrencinin eğitimine devam edemeyecek durumda bir hastalığı olması halinde heyet raporu ile dondurma hakkına sahiptir. En az 1 en fazla 2 yarıyıl kayıt dondurulabilir.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Uzaktan Eğitim Hakkında

Mezun olduktan sonra denklik için başvuru yapılmasına gerek yoktur, programlarımızın ve diplomalarımızın YÖK denkliği bulunmaktadır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Hayır. Uzaktan eğitimin doğası gereği matbuu doküman gönderilmemektedir. Elektronik ders içerikleri öğrencilerin kullanımına sürekli açıktır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Gerçekleştirilen dersler kayıt altına alınmakta ve öğrencilerimizin kayıtlara istedikleri zaman sınırsız bir şekilde ulaşımları sağlanmaktadır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Diplomalarımızda "Uzaktan Eğitim" ibaresi yer almaktadır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Çevrimiçi dersler hafta içi 18:00 - 00:00 arası yapılmaktadır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Yaz okulu uygulamamız bulunmamaktadır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Ön Lisans

Ön lisansta azamî 8 dönem tecil hakkı bulunmaktadır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Staj zorunluluğu yoktur.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

"Ön lisans eğitimlerinin normal eğitim süresi 4 dönemdir.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Muafiyet işlemi "Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜRTEP) Muafiyet ve İntibak İşlemleri İlkeleri" kapsamında yapılmaktadır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) aracılığıyla TYT puan türünde yapılmaktadır. Kayıt olabilmek için güncel yılın sınavına girmek ve ÖSYM tarafından yerleştirilmek gerekmektedir.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Ön lisans programlarına öğrenci kayıtları ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Puanlar her yıl değişiklik göstermektedir. ÖSYM'nin ilgili kılavuzlarını inceleyebilirsiniz.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Lisans

ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) aracılığıyla yapılmaktadır. Kayıt olabilmek için güncel yılın sınavına girmek ve ÖSYM tarafından yerleştirilmek gerekmektedir.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Lisans programlarımıza yatay geçiş ile kayıt alınmamaktadır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girmek gerekmektedir. Mühendislik bölümlerimiz için Sayısal Puan (SAY) türü ile, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümümüz için Eşit Ağırlıklı (EA) puan türü ile tercihte bulunmak gerekmektedir.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Sınavsız öğrenci alınmamaktadır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Staj zorunluluğu yoktur.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Hazırlık sınıfı yoktur.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Muaf edilecek dersler, Akademik Değerlendirme Kurulu tarafından "Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜRTEP) Muafiyet ve İntibak İşlemleri İlkeleri" kapsamında belirlenmektedir.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Kayıt dondurmak isteyen öğrencinin 1. yılını doldurmuş olması ve TÜRTEP Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi'nin Kayıt Dondurma başlığı altında yer alan şartları sağlaması gereklidir.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Hayır. Kayıt olacağınız yıl sınava katılarak tercihte bulunmalısınız.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Sınava katılarak merkezi sistem ile ÖSYM ile yerleştirilmelisiniz. Belirlenmiş bir puanı aşan her öğrenci kayıt yaptıramaz

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi sistem ile yapıldığından ön lisans ve lisans programlarımızın puanları her sene değişiklik gösterebilmektedir. Programların sabit bir puanı yoktur. Programlara kaydolabilmeniz için durumunuza uygun ÖSYM sınavına katılarak tercihte bulunmalı ve ÖSYM tarafından yerleştirilmelisiniz. Bölümlerin güncel puanları için ÖSYM’nin sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Evet. Yerleştirmelerde başarı sırası barajı uygulanmakta.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

ÖSYM sınav sonuçları açıklandıktan sonra web sitemizden kazanan öğrencilerimize duyuru yapılmaktadır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Hayır. Kazakça lisans programlarında sadece ders olarak gösterilmektedir. Hazırlık sınıfı yoktur.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Kontenjanlar her sene web sitemizden duyurulur. Ayrca ÖSYM kılavuzlarından da bilgi alınabilir

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Eğitim Dili Türkçe'dir

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Hayır. Özel öğrencilik statüsünde kayıt alınmamaktadır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Evet. Örgün eğitim okurken aynı zamanda uzaktan eğitimde de eğitim alınabilir.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Dersler hafta içi 18.00-24.00 saatleri arasında yapılır. Öğrencilerin mümkün olduğu kadar derse katılımları öğrenimlerine katkı sağlayacaktır. Derse katılmayan öğrenci başarısız sayılmaz.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Programların eğitim süresi sekiz dönemdir.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Eğitimin birinci senesi üst dönemlerden ders seçimi yapılmaz. Birinci yıldan sonra TÜRTEP Ön lisans ve Lisans Programları Eğitim Öğretim Sınav Yönergesinin 11. Maddesinin birinci bendinde yer alan koşullar çerçevesinde 24 krediye kadar ders seçimi yapılabilir.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Lisans programlarının normal eğitim süresi sekiz dönemdir. Öğrencilerin başarı durumlarına göre eğitimlerini öngörülen süreden daha erken sürede tamamlamaları mümkün olabilmektedir.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Hangi ön lisans programlarının hangi lisans programlarına başvurabileceği ÖSYM’nin sayfasında yayınlanan DGS kılavuzunda mevcuttur. İlgili listede her yıl değişiklik olabileceğinden bu kılavuzu incelemeniz uygun olacaktır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmeliğe göre muafiyet işlemlerinden sonra eğitime birinci sınıftan başlanır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Hayır. İntibak sınıfı uygulaması Yüksek Öğretim Kurulunun 29.07.2011 tarihli kararı ile kaldırılmıştır. Üniversitemizde kredili sistem uygulanmaktadır. Üniversitemize DGS sınavı ile kaydolan lisans öğrencileri, eğitimlerine birinci dönemden itibaren muaf olmadıkları dersleri almak suretiyle başlamaktadırlar.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Muafiyetler TÜRTEP Başkanlığınca kurulan Muafiyet Komisyonu marifeti ile yapılmaktadır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Evet. Öğrencilerimiz kanunların öğrencilere sağladığı haklardan faydalanırlar.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Lisans programlarında 136 kredi ile mezun olunur.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Evet. Tamamı uzaktan eğitim sistemi ile eğitim verilir.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Hayır. Bağıl değerlendirme sistemi uygulanmamaktadır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Hayır. Herhangi bir isim altında öğrencilerden ücret talep edilmez.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Üst üste dört yıl kayıt yenilemeyenlerin kaydı silinir. Azami 7 yıl eğitim süresi vardır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Dört yıllık normal eğitim süresinden sonra ücret tutarı güncel dönem ücreti üzerinden tahakkuk ettirilir. 10 kredinin altında ders alan öğrenciler güncel ücretin kredi başına %10’luk kısmını öderler.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Eğitim ücretlerinde yapılan indirim ve başarı indirimlerinin dışında burs imkanı sağlanamamaktadır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

2014 Tarihli YÖK Yürütme Kurulunun aldığı karara göre azami eğitim süresi 7 yıldır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Evet. Tüm sınavlar çoktan seçmeli test usulü yapılır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Evet. İlgili mevzuat gereği meslek odalarına kayıt olabilirsiniz

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Evet. Kanunların sağladığı haklardan faydalanırsınız.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Evet. Kayıtlı öğrencilerin askerlik tecilleri 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre yapılır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Ders başarı notu 65'dir.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Hayır, bitirme tezi hazırlanmamaktadır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Eğitimin birinci senesinden sonra 24 krediye kadar ders seçimi yapılabilmektedir.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Öğrenci numarası alınabilmesi için ilk dönem ücret ödemesi yapılması gerekmektedir.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Programlar arası geçiş yapılamamaktadır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Normal eğitim süresi (4 yıl) içerisinde değişmemektedir, eğitim sürenizi uzattığınızda güncel tutarı ödemeniz gerekecektir.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Yüksek Lisans

Hayır. Yüksek lisans programlarında kayıt dondurulamaz.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Üniversite mevzuatlarında tanımlı askerlik izni uygulaması yoktur.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Bedelli askerlik yapan öğrencilere mazeret sınav hakkı tanınabilmektedir.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Hayır. Mutlaka sınava katılmalısınız

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Hayır. Tez kadar akademik çerçevesi belirlenmiş ve detaylı bir çalışma değildir.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Uzatma dönemindeki güncel ücret tarafınıza tahakkuk ettirilir.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

YÖK yürütme Kurulu kararına göre 5 yıl geçerlidir.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Hayır. Eğitim fakültelerinden mezun olmalı veya pegagojik formasyon almalısınız.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Her bölümün 200 kontenjanı bulunmaktadır. Kontenjan sayısına ulaştığında ilgili bölüm kaydı kapanmaktadır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

İlk dönem 5 ders (15 kredilik) ders alabileceksiniz. Programı tamamlayabilmek için 30 kredilik 10 dersi ve kredisiz olarak alınacak dönem projesini başarmak gerekmektedir.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Başvuruda bulunacak adaylar ile ilgili bir yaş sınırı bulunmamaktadır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Yüksek lisans için bilimsel hazırlık mevcut değildir. İlgili bölümlere sadece belirtilen lisans mezuniyetleri göz önüne alınarak kayıt kabul yapılmaktadır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Tezsiz yüksek lisans tezliye dönüştürülemez.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Yüksek lisansta, final notunun %70’i alınmaktadır. Geriye kalan %30’luk kısmın içerisinde vize %60, ödev %25 ve kanaat puanı %15’lik paya sahiptir. %70’lik ve %30’luk kısmın toplamı en az 70 olmalıdır. Ders geçme notu 70’dir.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Yüksek lisansta azamî 3 dönem tecil hakkı bulunmaktadır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Askerlik tecil talepleri dönem başladıktan sonra yapılmaktadır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

6 Şubat 2013 tarihli 28551 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ te “ Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına….” Sahip olunması şartı getirilmiştir.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Hayır. Kamu kurumlarına atamalarda kadrolar, lisans mezuniyetleri göz önüne alınarak açılmaktadır. Bilgisayar mühendisliği lisans mezunu olmadan, sadece bu alanda yüksek lisans yaparak bir kamu kurumunun “bilgisayar mühendisliği” kadrosuna atanamazsınız.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Bazı kamu kurumlarında yüksek lisans yapan çalışanlara ek gösterge tanınmakta, bazı tazminatlar verilebilmekte veya atamalarda bazı ek haklardan yararlandırılabilmektedir. En sağlıklı bilgiyi personel müdürlüğünüzden alabilirsiniz.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Hayır, tezsiz yüksek lisans programlarımız pedagojik formasyon yerine geçmemektedir.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Yüksek lisans programlarında normal eğitim süresi iki yarıyıldır (bir yıl). Uzatma halinde bir yarıyıl daha okuma hakkı bulunmaktadır. En fazla üç yarıyılda mezun olunamaması durumunda yüksek lisans programıyla ilişiğiniz kesilmektedir.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Yüksek lisans programlarında tek ders sınavı 3. döneminde olup dönem projesini başaran ve mezun olabilmek için tek dersi kalan öğrenciler için verilen bir haktır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Yüksek lisans programlarında farklı eğitim kurumlarından muafiyet işlemi yapılmamaktadır.Daha önce başka bir TÜRTEP programından mezun olanların yeni bir bölüme kaydı halinde muafiyet talepleri Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜRTEP) Muafiyet ve İntibak İşlemleri İlkeleri çerçevesinde Akademik Değerlendirme Kurullarınca değerlendirilmektedir.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Ücret ve Ödemeler

Ödemeler her dönem için ayrı ayrı yapılır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Ödemelerinizi anlaşmalı bankalar üzerinden nakit veya taksitli olarak gerçekleştirebilirsiniz. World, Maximum ve Bonus özellikli kredi kartlarıyla, sanal pos ödeme ekranındaki menüden taksitli ödeme şıkkı seçilerek 4 taksit ile ödeme yapabilmek mümkündür.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

İndirim koşullarına TÜRTEP Öğrenim Ücretlerine İlişkin Esas ve Usuller yönergesi linkinden ulaşabilirsiniz.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Hayır, indirim oranı yüksek olmak üzere sadece bir indirimden faydalanabilirsiniz.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Ücret bilgileri için web sitemizde yer alan "TÜRTEP Öğrenim Ücretlerine İlişkin Esas ve Usuller" bölümünden bilgi alabilirsiniz.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Hayır, web sitemizde yer alan indirim koşulları dışında indirim yapılmamaktadır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Normal eğitim süresi (4 yıl) içerisinde değişmemektedir, eğitim sürenizi uzattığınızda güncel tutarı ödemeniz gerekecektir.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Diğer Önemli Hususlar

Hayır. Kayıt işlemlerini online olarak yapabilirsiniz.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Mezunlarımız aynı alanda kanunların verdiği tüm haklardan faydalanırlar.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Üniversitemiz tüzüğüne göre "Madde 21- Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin diplomaları, Kazakistan ve Türkiye’de aynı alan ve seviyede öğretim yapan yüksek öğretim kurumları diplomalarına ve bunların milletler arası geçerliliğine eş değerde olup, sahiplerine aynı hakları sağlar."

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Öğrencilikle İlgili Düzenlenen Belgeler

Öğrenci Kimliğinizi ilk girdiğiniz final sınavlarında sınav merkezinde yer alan kimlik dağıtım bankosundan temin edebilirsiniz.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Kanunlar açısından eşit haklara sahip olursunuz

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Mezuniyet durumunuz Yönetim Kurulu kararı ile kesinleştikten sonra en fazla bir yıl içerisinde diplomanızı teslim alabilirsiniz.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Diploma için ücret alınmamaktadır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Sınavlar

Yanlış doğruyu götürmez

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Öğrencilerimiz dönemde her ders için birisi ara, diğeri yarıyıl sonu olmak üzere iki ayrı sınava girmektedir. Final sınavı ile başarılı olamayan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılmaktadır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Tek ders sınavları Ankara'da Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı adresinde yapılmaktadır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Final ve bütünleme sınavları Ankara, İstanbul, İzmir ve Kazakistan'daki sınav merkezlerinde Akademik Takvimde ilan edilen tarihlerde (hafta sonunda) yüzyüze yapılmaktadır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Vize sınavları online olarak TÜRTEP sistemi üzerinden yapılmaktadır. Vize sınavları duyurulan sınav takvimi uyarınca belirlenen gün ve saatlerde gerçekleştirilir.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Askerlik Tecili

Ön lisansta azamî 8 dönem tecil hakkı bulunmaktadır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Evet. Kayıtlı öğrencilerin askerlik tecilleri 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre yapılır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Yüksek lisansta azamî 3 dönem tecil hakkı bulunmaktadır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?

Askerlik tecil talepleri dönem başladıktan sonra yapılmaktadır.

Bu yanıt sizin için yararlı oldu mu?